Räpina Valla kaugkütte piirkonnad

Kaugküttega tegeleb Räpina vallas AS Revekor, www.revekor.ee
Soojuse hinna kooskõlastab Konkurentsiamet. Konkurentsiameti otsusega 11.10.11 nr.7.1-2/11-075 kooskõlastati Räpina valla piirhinnaks 51.55 €/MWh.

Kaugküttega liitumiseks tuleb pöörduda soojusettevõtja AS Revekor poole liitumisvõimaluse selgitamiseks ja tehniliste tingimuste taotlemiseks.