Räpina Spordikooli hoolekogu

 

Heini Lumpre

treenerite-õpetajate esindaja

Allan Kolpakov

vallavolikogu esindaja

Anu-Cristine Tokko

vallavalitsuse esindaja

Vallo Vaherpuu

õppurite esindaja

Merike Tensing

lastevanemate esindaja

Heldur Hüdsi

lastevanemate esindaja

Meelis Tarros

lastevanemate esindaja

Mari Kala

lastevanemate esindaja

Ester Lemats

lastevanemate esindaja

 

Alus: Räpina Vallavalitsuse 20.10.2015 korraldus nr 576 „Räpina Spordikooli hoolekogu koosseisu moodustamine".