Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja on Jaanus Meitus

Täna, 26. augustil leidis Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis aset traditsiooniline Põlvamaa koolipere augustifoorum, kus tunnustati maakonna parimad õpetajaid, tervitati uuel kooliaastal tööd alustavaid pedagooge ning kuulati haridusele ja õpetajatööle keskenduvaid ettekandeid. Foorumi juhatas sisse maavanem Igor Taro ning seejärel toimus üleriikliku konkursi "Eestimaa õpib ja tänab" Põlvamaa laureaatide tunnustamine.

Räpina Ühisgümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Jaanus Meitus pärjati seekordsel augustifoorumil tiitliga „Põlvamaa aasta gümnaasiumiõpetaja". Suhtlemisel õpilastega on õpetaja Meitus leidnud suurepärase tasakaalu sõbraliku toetuse ning distsiplineeritud töösse suhtumise vahel. Oma põhilisteks ülesanneteks on ta seadnud läbi kehalise kasvatuse tundide tervislike eluviiside propageerimise, füüsilise ja vaimse töövõime tõstmise ning kehakultuuriga tegelemise harjumuse juurutamise. V taseme treenerina viib Jaanus Meitus Räpina Spordikoolis läbi korvpallitreeninguid; talviti aitab ta rajada kooli juurde uisuväljakut ning õpetab Räpina õpilastele uisutamist. Ta on aastaid aidanud läbi viia ja organiseerida pika traditsiooniga sügisjooksu Räpina tänavatel, mis on pühendatud õpetaja Velmo Liiva mälestusele. Nagu eelnevast veel vähe oleks, on Jaanus Meitus ka Räpina Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige.

Lisaks Jaanus Meitusele tunnustati augustifoorumil järgmisi Põlvamaa õpetajaid ja haridustegelasi:

Põlvamaa aasta lasteaiaõpetaja: Ulvi Stanevitš (Mammaste lasteaed ja kool) ja Svetlana Roht (Põlva Lasteaed Lepatriinu);

Põlvamaa aasta klassiõpetaja: Ülla Rebane (Fr. Tuglase nimeline Ahja Kool);

Põlvamaa aasta põhikooli aineõpetaja: Malle Mägi (Vastse-Kuuste Kool);

Põlvamaa aasta klassijuhataja: Tiina Villako (Põlva Ühisgümnaasium); 

Põlvamaa aasta õppeasutuse juht: Rita Punning (Krootuse Põhikool);

Põlvamaa aasta suunaja: Airene Vaike Kumari (Põlva Ühisgümnaasium);

Põlvamaa aasta hariduse sõber: Vahur Vaasa

Põlvamaa aasta tegu hariduses: „Märka Head!" (Fr. Tuglase nimeline Ahja Kool)

Põlvamaa aasta õpetajad valiti üleriigilisele tunnustusüritusele „Eestimaa õpib ja tänab" esitatute hulgast. Laureaadid on kutsutud 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja galale.

 

*

Maavanem Igor Taro tuletas oma augustifoorumi avakõnes meelde, et õppimine on lõputu protsess ning ka õpetaja on õppija. Samuti rõhutas ta hariduse olulisust tulevaste põlvede kasvatamisel ning meie kõigi panust sellesse: „Saabusin eile õhtul Ukrainast, mille rahvas tähistas 25 aasta möödumist iseseisvuse väljakuulutamisest. Alles viimase kahe aasta jooksul on nad mõistnud selle tegelikku väärtust. Ukrainlaste mõtteviisi muutust kirjeldab kahe aasta taguse revolutsioonikeerise vabatahtlike loosung „Mina olengi tilk meres". Meist kõigist natuke oleneb, millisel maal asuvad kooli eesti lapsed veerandsaja aasta pärast. Meie ülesanne on teha seda väärikalt ja nii, et meil poleks nende ees häbi."

Augustifoorumil esines ettekandega SA Innove analüütik Einar Rull, kes rääkis tõenduspõhiselt haridusest, toetudes John Hattie uuringutele. Pärast lõunat said sõna pedagoogikateadlane Peep Leppik ning Põlva Kooli õpetaja ja tantsurühma juhendaja Karin Simso, kes keskendusid oma ettekannetes vastavalt õpetajatööle teaduse ja kommertsi vahel ning erivajadustega õpilastele.

 

Foto: Henari Kamenik, Põlva Maavalitsuse avalike suhete juht

 

Kokkuvõtte koostas Räpina Ühisgümnaasiumi ja Põlva Maavalitsuse materjalidele toetudes

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja kultuurispetsialist