« Tagasi

Lastehoiu ja lasteaia kohatasude rakendamine peatatakse eriolukorra lõpuni

Räpina Vallavolikogu otsustas oma 22.04.2020 istungil, et alates 16. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni ei rakendata Räpina Lasteaias Vikerkaar ja Veriora Lasteaias Õnneseen käivate laste suhtes lapsevanemate poolt kaetavat kohatasu. Räpina Vallavalitsus otsustas oma 01.04.2020 korraldusega nr 212, et alates 16. märtsist 2020 kuni eriolukorra lõpuni ei rakendata lapsevanemate poolt kaetavat kohatasu Mehikoorma Lastehoius käivate laste suhtes.

Kuigi Räpina valla lasteaedades on avatud valverühmad, ei rakendata kohatasu eriolukorra kestel ka nendele lapsevanematele, kelle lapsed valverühmas käivad, kuna valverühma teenuse kasutajatel pole mõjuvatel põhjustel võimalik oma last koju jätta. Küll aga tuleb lasteaias käivate laste vanematel endiselt tasuda lapse toidupäeva maksumus.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist