Kommenteerimiseks pead olema sisse loginud.
« Tagasi Est-For Invest juurde

Ametlikest kohtumistest seoses EST-FOR Invest avaldusega

Toggle
ANDRUS KARPSON Ametlikest kohtumistest seoses EST-FOR Invest avaldusega

Ametlikest kohtumistest seoses EST-FOR Invest avaldusega

Head Räpina valla elanikud!
Räpina valla esindajate esmane kohtumine Eestisse suurinvesteeringut kavandava OÜ EST-FOR Invest esindajatega toimus 27. septembril 2018 Räpina vallamajas. Kohtumisel esindasid Räpina valda vallavanem Enel Liin, volikogu esimees Teet Helm ja volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Toomas Heering. Kohtumise järgselt esitas OÜ EST-FOR Invest 08. oktoobril 2018 avalduse, milles palutakse Räpina vallavolikogul toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Räpina valla territooriumil. Avalduse esitajad kinnitavad: „Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Räpina valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.“ Siinkohal on oluline rõhutada, et arutlusel on võimaliku tehase rajamiseks planeeringu ja uuringute algatamine. Kui uuringutest selguvad kas keskkonna- või muud mõjud, mis takistavad tehase rajamist, siis seda tehast ka ei ehitata.EST-FOR Invest esindajatelt saadud info arutamiseks kutsus volikogu esimees esmase kohtumise järgselt kokku volikogu liikmete koosoleku, kus jõuti järeldusele, et antud teema vajab kindlasti sügavat käsitlemist ja selleks on vaja mitmekülgset, tõest ja argumenteeritud infot. Tekkinud küsimuste arutamiseks otsustati kokku leppida ja korraldada kõigi Räpina Vallavolikogu liikmete ja EST-FOR Investi esindajate kohtumine, kuhu kaasatakse võimalusel ka suurinvesteeringuga seotud valdkondades tegutsevad teadlased. Praeguseks on täpsustamisel kohtumise kuupäev, valikuteks on kas 30. või 31. oktoober, täpne aeg ja koht täpsustatakse hiljemalt käesoleva nädala lõpuks. EST-FOR Investi juhatus on esitanud Räpina Vallavolikogule  kirjaliku avalduse (avaldus lisatud), mis võetakse volikogu järgmise kuu korralise istungi päevakorda. Selleks, et oleks aega volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamiseks, aruteludeks volikogu komisjonides ja kõigepealt võimalikult laiapõhjalise vallarahva arvamuse väljaselgitamiseks, võetakse EST-FOR Investi avaldus mitte 24. oktoobril toimuva istungi, vaid 21. novembril toimuva Räpina Vallavolikogu korralise istungi päevakorda.Selleks, et saada mitmekülgne ülevaade vallarahva hoiakutest, osalen volikogu esimehena koos mitme vallavolikogu liikmega 23. oktoobril toimuval, aktiivse Räpina valla elaniku Külli Jacobsoni poolt kokku kutsutud rahvakoosolekul. Räpina Vallavolikogu liikmed kohtuvad kuu lõpus EST-FOR Investi esindajatega, et saada vastused paljudele volikogu liikmete ja rahva poolt tõstatatud küsimustele. Nimetatud kohtumise kohta avaldame info Räpina valla kodulehel. Novembri alguses korraldab volikogu avaliku arutelu vallarahvaga, kuhu kutsutakse samuti EST-FOR Investi esindajad ning teema kohta seisukohta avaldada soovivaid teadlasi.                                                                                                                     
Lisa: OÜ Est-For Invest avaldus

Head kaasamõtlemist!                                                                                                             
Teet Helm
Räpina vallavolikogu esimees       
                                                                                                                                                            
Manused: Est-For Investi avaldus Räpina vallavalitsusele.pdf (89,4k), Puiduväärindamise_plaanist_17.10.2018.pdf (445,4k)

KÜLLI JACOBSON Vastusena ANDRUS KARPSON'le. RE: Ametlikest kohtumistest seoses EST-FOR Invest avaldusega

RE: Ametlikest kohtumistest seoses EST-FOR Invest avaldusega

Helm: Tekkinud küsimuste arutamiseks otsustati kokku leppida ja korraldada kõigi Räpina Vallavolikogu liikmete ja EST-FOR Investi esindajate kohtumine, kuhu kaasatakse võimalusel ka suurinvesteeringuga seotud valdkondades tegutsevad teadlased. Praeguseks on täpsustamisel kohtumise kuupäev, valikuteks on kas 30. või 31. oktoober, täpne aeg ja koht täpsustatakse hiljemalt käesoleva nädala lõpuks. 

Külli Jacobson: Miks ei ole selle kohtumise kohta ühtegi avalikku teadaannet? Mainitud käesolev nädal on ammu möödas.

Helm: 
Novembri alguses korraldab volikogu avaliku arutelu vallarahvaga, kuhu kutsutakse samuti EST-FOR Investi esindajad ning teema kohta seisukohta avaldada soovivaid teadlasi.  

Külli Jacobson: Miks ei ole selle avaliku arutelu kohta ühtegi avalikku teadaannet? Inimesed soovivad oma plaane teha. Est-For Investi esindajad olid pahased, et rahvakoosolekust teatati vähem kui 10 päeva ette. Mis takistab kuupäeva paika panemist?