Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Omavalitsused aitavad noori tagasi kooli ja tööle

Kohalikud omavalitsused on alates 2018. aasta kevadest kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et välja selgitada haridusest ja tööturult eemale jäänud noored ning pakkuda neile tuge. Pooleteise aasta jooksul on 575 noort tunnistanud, et vajavad haridustee jätkamisel või töö leidmisel tuge.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõdes, et on oluline pakkuda õigeaegselt tuge koolist või tööturult välja kukkunud noortele, et nad jõuaksid tagasi kas õppima või tööle. „Haridustee jätkamisel või tööturule suundumisel on noortel ilmnenud erinevad takistused. On noori, kes vajavad abi argiste bürokraatlike küsimuste nagu seadusandluses orienteerumine või toetuste ja teenuste taotlemine, kui ka tõsisemate tervise- või toimetulekuprobleemide lahendamisel. Omavalitsuste sotsiaaltöötajad on olnud järjepidevad noortega kontakteerumisel ning selle tulemusena on abi jõudnud noorteni, kes iseseisvalt selleni ei oleks jõudnud. Näiteks on nende seas noori, kes on raskemate tervisemurede tõttu on haridusest ja tööturult eemale jäänud ning pole tihti teadlikud abi saamise võimalustest. Tänu järjepidevale kontakti hoidmisele ja abi pakkumisele julgevad noored või nende lähedased järjest enam tunnistada, et abi on tõesti vaja."  

Sel nädalal saavad noortegarantii tugisüsteemiga ühinenud kohalikud omavalitsused hakata kasutama neljandat korda toimunud seire käigus koostatud nimekirju 16-26-aastastest mittetöötavatest ja mitteõppivatest noortest. Sel korral osaleb seires juba 44 omavalitsust, nende hulgas ka Tallinn, Tartu ja Narva.

Noortegarantii tugisüsteem aitab omavalitsustel märgata ja paremini toetada 16–26 aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori,  kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Selleks alustavad omavalitsuste sotsiaaltöötajad e-kirja või telefoni teel taas noortega ühenduse võtmist, et teha kindlaks abivajadus. Koostöö erinevate osapooltega nagu näiteks töötukassa või erinevad õppeasutused ja noortekeskused, aitab leida noorte muredele parimaid lahendusi, mistõttu on noortegarantii tugisüsteemis eriti oluline koht valdkondade ülesel koostööl.

Noortegarantii tugisüsteemi on vähemalt korra nelja seire jooksul kasutanud 68 kohalikku omavalitsust, 22 kohalikku omavalitsust kasutavad noortegarantii tugisüsteemi järjepidevalt. Uusi liitujaid, kes pole kordagi varem süsteemi kasutanud on 7.  Omavalitsuste arv, kes pole kordagi süsteemi kasutanud, on vähenenud 11-ni ning selle mitte kasutamise põhjusena tuuakse välja ressursside puudust, mis takistab abivajavatele noortele toe pakkumist.

Noorte abisaamine ei peaks aga vahendite nappuse taha jääma, sest avatud taotlusvooru kaudu on kõikidel omavalitsustel võimalik noortega tegelemiseks vajalikku rahastust saada.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumise kohta saab lähemalt lugeda Tööeluportaalist ja sotsiaalministeeriumi blogist.

Vaata ka noortegarantii tugisüsteemi videot

Sotsiaalministeerium