Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud

Kuni 2. oktoobrini on avatud Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisene taotlusvoor.  Programmist saab taotleda toetusi kahest meetmest: kogukonna areng ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks kella 16.30-ks Põlva Maavalitsusele. Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval maavalitsuse kodulehel ja aadressil http://kysk.ee/kop.

 

Maavalitsuse regionaalprogrammide peaspetsialist Henari Kamenik rõhutab, et rahastust saavad eelkõige projektid, mille mõju kogukonnale on lai ning mis kaasavad tegevusse võimalikult suure sihtgrupi. „Oluline on ka jätkusuutlikkus. Ühekordne üritus, mis iga aasta vajab samasugust toetust, ei ole KOP-i mõistes jätkusuutlik. Samamoodi ei ole seda investeering, mis paari aasta pärast vajab uut toetust selle hooldamiseks/parandamiseks." Eduka projektitaotluse esitamiseks soovitab Kamenik eelkõige korralikult uurida programmdokumenti, millest ka hindamiskomisjon oma otsustes lähtub. Samuti saab alati nõu küsida Põlvamaa Arenduskeskuse konsultantidelt.

 

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi tutvustav teabepäev toimub Põlva Maavalitsuses (Kesk 20, III korrus) 14. septembril algusega kell 10.00. Teabepäev on tasuta ja kestab kuni 3 tundi. Teabepäeval osalemisest teatada tel 799 8903/51 966 904 või aadressil henari.kamenik@polva.maavalitsus.ee hiljemalt 12. septembri lõunaks.

 

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.