Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk:

Laste õiguste ja kaitse korraldamine vallas. Üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Tööülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine;
 • laste ja perede nõustamine;
 • juhtumitöö peredega;
 • lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks teenustele suunamine, meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
 • lastekaitsealaste kohtudokumentide koostamine ning valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;
 • lapsi puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;
 • lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
 • töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;
 • lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine);
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest,  teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas,  ühe võõrkeele (soovitavalt vene keele) oskus B1 tasemel,
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus (MS Office, STAR, dokumendihaldussüsteem Delta jm);
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;

 •    B-kategooria juhiloa olemasolu.

 


Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;
 • kasuks tuleb vene keele ja inglise keel oskus suhtlustasandil.

 

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

 

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • väljavõte karistusregistrist;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 20. juuniks 2023 Räpina Vallavalitsuse aadressil: Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

 

Tööle asumine esimesel võimalusel

 

Lisainfo: Piret Paulson, e-post: piret.paulson@rapina.ee, telefon 5340 6636