Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hangete- ja keskkonnaspetsialisti ametikohale

Tööülesanded

Peamisteks tööülesanneteks on keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamine Räpina vallas. Hangete- ja keskkonnaspetsialisti ametiülesannete hulka kuulub keskkonnamõjude hinnangu tellimine ning keskkonnamõjude hindamise protsessi juhtimine. Keskkonnaalaste projektide algatamine, läbiviimine, veekogude kaitse korraldamine, raieloa taotluste menetlemine ning raielubade väljastamine, jäätmekäitlusalase tegevuse, sh jäätmeveoga seotud hangete korraldamine, valla jäätmeregistri pidamine, Räpina valla jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja ajakohastamise tagamine, keskkonnaalaste lubade taotluste kohta Räpina Vallavalitsuse arvamuste koostamine.

Samuti ootame hangete- ja keskkonnaspetsialistilt valmisolekut riigihangete dokumentide ettevalmistamiseks, lähteülesannete koostamiseks, riigihangete korraldamiseks.

 

Nõuded kandidaadile

Haridustase: rakenduskõrgharidus

Hariduse valdkond: keskkonnateadus

Keeleoskus

Keel    Kõnes  Kirjas

vene keel - soovituslik            B1 - keskmine B1 - keskmine

eesti keel - nõutud                  B2 - hea          B2 - hea

Juhtimisõigus:                        B kategooria

 

Muud nõuded

• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);

• vähemalt ühe võõrkeele oskus;

• tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;

• kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;

• meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;

 

Kandidaadile tuleb kasuks

• varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

• teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada.

 

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;

• mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;

• erialaseid täiendkoolitusi;

• 35 kalendripäeva põhipuhkust;

• osalise kaugtöö võimalust;

• stabiilset sissetulekut;

• stabiilset ja tähtajatut ametikohta;

• kolme tasustatud tervisepäeva aastas;

• nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamisega seotud kulude osalist kompenseerimist;

• sõidukulude osalist kompenseerimist;

• toredaid ja abivalmis kolleege;

• häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;

• koolitus- ja arenguvõimalusi;

• põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

 

Töökoha andmed

Töökoha asukoht: Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tänav 1

Vabade töökohtade arv: 1

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Kandideerimise info

• kirjalik avaldus;

• CV;

• motivatsioonikiri;

• haridust tõendavate dokumentide koopiad;

• allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

• kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

 

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Hangete- ja keskkonnaspetsialisti konkurss".

 

Kandideerimise tähtaeg 04.06.2023

 

Kontakt: Enel Liin, vallavanem; telefon: 5265057; e-post: enel@rapina.ee