Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus otsib oma meeskonda juristi

Pakume Sulle põnevaid väljakutseid, mitmekesiseid tööülesandeid, 35-kalendripäevast põhipuhkust, osalise kaugtöö võimalust, stabiilset sissetulekut, stabiilset ja tähtajatut ametikohta, kolm tasustatud tervisepäeva aastas, nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamisega seotud kulude osalist kompenseerimist, sõidukulude osalist kompenseerimist, toredaid ja abivalmis kolleege.

 

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on õigusalane magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad õigusteaduses;
 • Sul on suurepärane suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning valdad kõrgtasemel eesti keelt;
 • oled täpne, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
 • oskad planeerida oma aega ja eristada olulist ebaolulisest;
 • töötad nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • oskad kasutada tööks vajalikul määral infotehnoloogilisi vahendeid;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse või riigiasutuses.

 

Sinu tööülesanded:

 • õigus- ja haldusaktide õiguspärasuse tagamine;
 • õiguslike hinnangute andmine ja võimalike lahenduste pakkumine;
 • lepingute ning muude dokumentide kooskõlastamine, juriidilise korrektsuse ja vallavalitsuse huvidele vastavuse tagamine;
 • juriidiline nõustamine;
 • hagiavalduste ja kaebuste koostamine ja/või kooskõlastamine;
 • Räpina valla esindamine kohtutes;
 • valla valimiskomisjoni töös osalemine;
 • vallasekretäri asendamine;
 • vallavanema ja vallasekretäri ühekordsete ülesannete täitmine.

 

Kandideerimise info:

Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi ärakiri.

Kandideerimise tähtaeg: dokumendid palume esitada hiljemalt 21.02.2023 e-posti aadressile vald@rapina.ee.

 

Lisainfo: vallasekretär Piret Paulson, telefon 5340 6636, e-post: piret.paulson@rapina.ee.