Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kutsub üles valima aleviku- ja külavanemaid

Räpina Vallavolikogu võttis 21.09.2022 määrusega nr 9 vastu uue külavanema statuudi, millega luuakse ühtsed alused aleviku- ja külavanemate valimiseks Räpina valla kogukondades. Statuut hakkab kehtima alates 01.10.2022 ja on leitav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/428092022019 või Räpina valla kodulehelt "Juhtimine" - "Valla õigusaktid".

 

Külavanema statuut reguleerib Räpina valla külade ja alevike vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ning küla- ja alevikuvanematele kulutuste hüvitamise korda. Samuti sätestatakse kohaliku omavalitsuse ülesanded külavanema tegevuse toetamisel ja kogukondade koostöö tagamisel. 

 

Juhime tähelepanu, et aleviku- või külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada vallavanem, külavanem, külaseltsi juhatus või ¼ Eesti Rahvastikuregistri järgsetest vastava küla elanikest (viimase puhul algatajate nimede, aadressite ja allkirjadega nimekiri esitada Räpina Vallavalitsusse kultuuri- ja sporditööspetsialistile). Üldkoosoleku toimumise koht ja aeg tehakse teatavaks vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teade tuleb üles panna küla teadetetahvlile ning saata avaldamiseks valla kodulehel.

 

Lisainfot annab Räpina Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditööspetsialist Kertu Anni telefonil 524 9190 või e-postil kertu.anni@rapina.ee