Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk:

 • laste õiguste ja kaitse korraldamine Räpina vallas;
 • üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine;
 • sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine);
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest,  teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
 •  B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas.

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 20. juuliks 2022 Räpina Vallavalitsuse aadressil: Kooli 1, 64504, Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

 

Tööle asumine esimesel võimalusel

 

Kontaktisik: Katrin Taimre, e-post katrin.taimre@rapina.ee, telefon 514 317