Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Räpina Vallavalitsus teatab, et korraldab planeerimisseaduse § 83 lõigete 1 ja 2 ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37 lõigete 3 ja 31 kohaselt Rahumäe külas asuva Haavasaare katastriüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu Räpina Loomemajas (Pargi tn 31) 10. juunil algusega kell 15. Eelnõude avalik väljapanek toimus 04.04. kuni 06.05.2022.

 

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga on võimalik eelnevalt tutvuda Räpina valla kodulehel aadressil http://www.rapina.ee/detailplaneeringud. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (kontaktisikud Jaanus Aavik, Krista Lahtvee, hendrikson@hendrikson.ee, tel 740 9800). Otsustaja Räpina Vallavolikogu, detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Räpina Vallavalitsus (kontaktisik Miia Kasearu, miia@rapina.ee, tel 799 9510).