Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikohale.

Ehitusspetsialisti ülesandeks on ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine.

 

Tööle asumine esimesel võimalusel.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 1-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus efektiivselt kasutada aega;
 • stressitaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • kõrgharidus ehitus- või arhitektuuri alal;
 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas.

 

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate III palgagrupp).

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 20.09.2021 Räpina Vallavalitsuse e-posti aadressil vald@rapina.ee või aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Räpina vald, Põlvamaa märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".

 

Kontaktisik: Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, enel.liin@rapina.ee ja Riho Luht, abivallavanem, tel 525 6191,riho.luht@rapina.ee.