Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Kohalikud kogukonnad saavad aprilli lõpuni toetust taotleda

1. aprillil avanes kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 30. aprill.

Infopäev taotlejatele toimub 15. aprillil kell 13.00-14.30 Zoom-keskkonnas. Osalemiseks registreeruda hiljemalt 14. aprillini kell 16.00. Enne infopäeva toimumist saadetakse liitumise link registreerunute e-postiaadressile.

„Sel aastal toetame kogukondi oma piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 miljoni euroga, mis on traditsiooniliselt olnud oluline tugi, et korraldada ühtekuuluvust suurendavaid üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära mõni kaua oodatud väikeinvesteering – näiteks rajada külaplats või mänguväljak," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Arvestades COVID-olukorda võiks sel aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt rohkem sellistele projektiideedele, mis aitaksid tugevaid kogukondi hoida ja arendada ka ilma füüsiliselt kokku saamata."

Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul on programm kogukondade seas populaarne. „See programm on aastate jooksul aidanud üle Eesti väga paljudel kogukondadel midagi olulist ära teha. Ainuüksi eelmisel aastal toetasime üle Eesti 386 erinevat ühendust ning 484 projekti kokku 1,23 miljoni euroga," rääkis Alver programmi varasematest mahtudest.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 30. aprillini kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:
Harju maakond       MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiu maakond         SA Hiiumaa Arenduskeskus   
Ida-Viru maakond   MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
Jõgeva maakond    SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
Järva maakond       MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
Lääne maakond      SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond        MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlva maakond     MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnu maakond      MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Rapla maakond      MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saare maakond      Saaremaa vald
Tartu maakond       MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valga maakond      MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandi maakond    MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võru maakond        SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsem info ja juhendid on 1. aprillist leitavad tabelis toodud arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

 

Geili Heinmaa,
Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist