Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud

Räpina Vallavalitsus korraldas valla üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku vahemikus 4. jaanuar kuni 4. veebruar 2021.

Kutsume kõiki osalema avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavatel aruteludel, mis toimuvad järgmiselt:

  • 10. märtsil algusega kell 14.00 Mehikoorma teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik)
  • 10. märtsil algusega kell 17.00 Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik)
  • 11. märtsil algusega kell 17.30 Räpina Aianduskooli saalis (Aianduse 6, Räpina linn)

Avalikel aruteludel on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas.

Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke ettepanekuid või arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Seoses Covid-19 jätkuva levikuga, on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. See aitab tagada ruumide nõuetekohast ettevalmistamist ja hajutamise nõuetest kinnipidamist. Arutelule saab registreeruda kas e-kirjaga vald@rapina.ee või miia@rapina.ee ja telefoni teel 799 9500 või 799 9510.

E-posti teel registreerudes palume märkida oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille abil on võimalik koosolekuga liituda. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 8.märtsiks.

Arutelule füüsiliselt kohale tulles on kohustuslik kanda maski, vajadusel saab maski kohapealt. Köha, nohu, palaviku, kurguvalu ja muude haigustunnuste esinemisel saab koosolekul osaleda virtuaalselt veebikeskkonnas.

Lisaks palume jälgida jooksvalt infot valla veebilehel www.rapina.ee. Seoses Covid-19 jätkuva levikuga jälgime Vabariigi Valitsuse ühisavaldusi ja otsuseid. Vajadusel võtab Räpina Vallavalitsus õiguse teha muudatusi avalike arutelude toimumise osas.

 

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute- ja maakorraldusspetsialistVELLO ZUPSMANN
Arvamus,
seoses Räpina valla üldplaneeringuga.

Vello Zupsmann, ( tel. 55671139)
Kõnnu küla, Rätsepa talu

I Üldplaneeringu seletuskiri 2004/2006 , 4.9 Tootmismaa,
lk 34, tekst: Kõnnu külas sigala tootmismaa laiendamine Rätsepa talu maadele
Olen Rätsepa 109a talu kaasomanik ja meile on selline kavatsus või võimalus täiesti arusaamatu ja ei ole meile mitte kuidagi vastuvõetav, seepärast palume planeeringu uues variandis toodud tekst kõrvaldada.
Põhjenduseks: tegemist on väärtusliku põllumaaga, ning üksnes taolise võimaluse mainimine üldplaneeringus mõjubmeie kinnisvara väärtust vähendavalt, lisaks Kõnnu vana sigala asukoht on eluhoonetele liiga lähedal (ˇ50m) ning sigala laiendamine pole võimalik, seda näitas juba eelnev KMH.

II Kõnnu pärandkultuurist
1. Kõnnu küla talud olid esimesed päriseks ostetud talud Räpina mõisa piirkonnas, täpsemalt
1.Soe talu - 1856a, 2. Rätsepa talu - 1857, jne , kõik küla talud müüdi
vahemikus 1856 -1862, sellega seoses võiks pöörata tähelepanu (dokumenteerida)
taluhoonetele, ühte teist on veel säilinud tollest või natuke hilisemast perioodist.
2. Kõnnu küla Miku talu hilisem omanik oli tuntud rahvapärimuse koguja Jakob Jagoman (1844
-1910), kes sündis küll Kurekülas kuid tema isa Joosep Jagoman ostis Miku talu 1860 ja
hilisem omanik oli poeg Jakob Jagoman. Kogu kogumistöö tegi ta Kõnnust Miku talust
(oli J.Hurda viljakuselt 3 koguja), seejuures üks suuremaid rahvaluule allikaid oli Lisa
Samoilov (sünd Willako -Lintes) kes elas sellel ajal samuti Kõnnus ja Rätsepa talu
hoonestuse juures on teada isegi nende maja ja tiigi asukoht.
Minu arvamus on see, et kuigi Miku talu hooned on hävinud tuleks selle asukoht mingil
viisil tähistada, sest J Jagoman keele ja kultuurivaldkonnas oma kogutud materjalidega
on tipptegija.
Lugupidamisega,
Vello Zupsmann
Postitatud 15.02.21 13:02.