Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsuse soovitused COVID-19 leviku piiramiseks

17.11.2020 toimus Räpina valla kriisikomisjoni koosolek. Komisjoni ettepanek ja soovitus oli jätta suuremad rahvakogunemised, meelelahutuslikud rahvapeod, s.h. jõulupeod, ära. Arvestades situatsiooni muutumise kiirust ja olukorra prognoosimatust, tegi kriisikomisjon ettepaneku, et juhul, kui situatsioonist lähtuvalt on vajalik vastu võtta Covid-19 piirangutega seotud otsuseid, siis komisjon volitab Räpina Vallavalitsus selliseid otsuseid tegema ja suuniseid hallatavatele asutustele jagama.

18.11.2020 toimus Räpina Vallavalitsuse istung, kus tuginedes Terviseameti ja SITKE soovitustele võeti vastu otsus teha ettepanek allasutustele ja hallatavatele asutustele jätta ära või edasi lükata rahvarohked üritused. Jõulupeod oleks mõistlik pidada värskes õhus ja võimalikult väikestes ringkondades üksnes inimeste vahel, kes puutuvad nagunii igapäevaselt kokku. Suuremad jõulupeod tuleks ära jätta.

Vallavalitsus leiab, et mõistlik oleks ka ära jätta koorilauluga seotud üritused, kuna seal pole võimalik järgida 2+2 reeglit, samuti on maskides keeruline laulda.

Räpina Vallavalitsus soovitab lasteaedades rakendada laste lasteaeda toomisel ja lasteaiast viimisel õuealal üleandmise meedet.

Täiskasvanute treeningud võivad jätkuda, kuna seal on võimalik hoida inimeste vahel mõistlikku vahemaad ja treeningud toimuvad koolivälisel ajal.

Otsuste tegemisel palub vallavalitsus hallatavatel asutustel lähtuda ennekõike planeeritava sündmuse sisust. Küsimuste korral ja piirangute seadmisel soovitab vallavalitsus võtta ühendust valla kriisikomisjoni esimehe Enel Liiniga, telefon: 526 5057, e-post: enel.liin@rapina.ee.