Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valmis Lämmijärve äärde vaatetorn

Räpina sadamaala kõrvale valmis uus vaatetorn, mis võimaldab vaadelda Räpina poldri hoiuala, kaldaala, Lämmijärve ning Salosaart ja nautida kohaliku looduse ilu.

Looduse jälgimiseks ja lindude vaatlemiseks oli Räpina poldri hoiualal varasemalt kaks vaatlustorni, millest esimene rajati aastal 2002 ning teine aastal 2005. Mõlemad hoiualal paiknenud vaatetornid lammutati pehkinud tugikonstruktsiooni tõttu 2016. aastal. Uue vaatetorni rajamise osas kaaluti mõlemat asukohta, nii poldri keskel kui ka Lämmijärve ääres. Mõlemad asukohad olid tornide rajamiseks ehituslikult sobilikud, kuid Lämmijärve-äärne asukoht osutus valituks hoiuala kaitse-eesmärke arvesse võttes.

MTÜ Räpina Poldri Maaparandusühistu on aktiivselt tegutsenud, et puhastada kraavid võsast ning parendada poldri teed tasemini, kus need on läbitavad kohe pärast keltsa minekut. Heade teeolude tõttu on polder muutunud atraktiivseks väga erinevatele huvigruppidele. Läbitavad teed hoiualal on soodustanud poldri kaitseala tallamist ning just mootorsõidukitega sõitmist aladel, kus seda teha ei tohiks. Üha enam on populaarsust kogumas ka elamusretked ja loodusturism, mis on tõstnud hoiuala külastatavust lindude pesitsus- ja rändeperioodidel. Hoiuala keskkohta vaatetorni rajamine soodustaks veelgi enam mootorsõidukitega sõitmist, lärmi tekitamist, prügi kogunemist ning tallamist kohas, kus on ohustatud liikide pesitsus- ja elukohad. Lämmijärve ääres aga asub Räpina sadama territoorium, kuhu on aastaringselt hea juurdepääs, prügikastid, WC kasutamise võimalus ning videovalve.

Räpina poldri hoiualal säästva loodusturismi majandamiseks ning korraldamiseks oli vajalik tagada hoiuala külastamine selliselt, et mootorsõidukid pesitsusalade lähedale ei satuks ning ohustatud liike ei häiriks. Selleks ehitati vaatetorn just Räpina poldri hoiuala kaguosasse, Räpina sadamaala kõrvale. Rajatud torn on 18 meetri kõrgune, koosnedes kolmest vaheplatvormist ja kolmest vaateplatvormist, mille ülemine osa on laiendatud. Uus vaatetorn ehitati eelnevast tornist ühe korruse võrra kõrgem, et tagada parem nähtavus poldri hoiualale, kaldaalale, Lämmijärvele ning Salosaarele.

Vaatetorni ehitas AS Kurmik, omanikujärelevalvet teostas Liivimaa Lossid OÜ. Projekti kogumaksumus oli 66 000 eurot, millest toetus 59 400 eurot ning Räpina valla omafinantseering 6600 eurot.

Vaatetorn ehitati SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse siseriikliku keskkonnaprogrammi toel.

 

Ester Lemats,
Räpina valla arendusspetsialist

(Foto: Meriliin Vahesaar)