Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Venemaa viisakoordinaatori teave

2020. aasta esimese poole vastuvõttude graafiku endistes asukohtades:

Põlva Riigimaja - 20. jaanuar; 03. ja 17 veebruar; 02. ja 16.märts; 06. ja 20.aprill; 04. ja 18.mai; 01. ja 15.juuni; kell 08.00
Mikitamäe Teenuskeskus - 20. jaanuar; 03. ja 17 veebruar; 02. ja 16.märts; 06. ja 20.aprill; 04. ja 18.mai; 01. ja 15.juuni; kell 11.00
Räpina Loomemaja - 20. jaanuar; 03. ja 17 veebruar; 02. ja 16.märts; 06. ja 20.aprill; 04. ja 18.mai; 01. ja 15.juuni; kell 14.00

Venemaa konsulaarteenistused on muutunud väga tõrksateks ning ei täida juba viimase kahe aasta jooksul Kagu-Eesti kultuuriviisade taotluste puhul EL ja VF vahelise viisalihtsustuslepingu põhimõtteid ning tingimusi. Hoolimata Eesti-poolsetest vastutulekutest venelaste nõudmistele (pikad ajakavad, kollektiivide värskendatud liikmete nimekirjad, lisakutsed, kontserdite materjalid jne.) ei väljastatud eelmise aasta lõpukuudel ühelegi kultuurigrupi viisataotlejale enam viisat. Erinevalt varasemast ei väljastata juba peaaegu aasta jooksul ka hauaplatside külastajatele mitmekordseid viisasid, vaid ainult ühekordseid. Vastavasisulisele EV Välisministeeriumi ametlikule noodile 08.märtsist 2019.a. ei ole vastust Moskvast saadud. Viisakoordinaatori kaudu ei võeta menetlusse enam haridusasutuste, muuseumide, spordiklubide ega omavalitsuste viisataotluseid. Hoolimata eelmise aasta kevade erikokkuleppest rakendatakse hauaplatside külastajatele venelaste poolt nüüd igakordselt täiel määral Vene Viisakeskuse teenustasu (21 eurot).

Viiskoordinaator loodab EV Välisministeeriumi aktiivsele kaasabile ning olukorra normaliseerumisele jaanuari teises pooles. Infot saab telefonil 5110611 või e-posti viisakoordinaator@gmail.com teel.

Järgmise viisakutse tarvis nimekirja koostamine toimub tavapäraselt aprillis-mais. Nimekirja loodame saada kinnitatud sügiseks 2020.
Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb praeguse korra kohaselt maksta Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 (hauaplatside külastajatelt 21) eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus arvelduskontole EE561010220275773220, selgituses ära tuua - kelle eest makstud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt hetkeseisu!

Palju õnne uue kümnendi alguseks! Samuti toredaid Jõulupühi vana kalendri järgijatele!

Andy Karjus

Kagu-Eesti viisakoordinaator
+372 511 0 611