Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Sügisel Räpina valla koolidesse asuvad õpilased saavad koolitoetust

Sügisel Räpina valla koolidesse asuvad õpilased saavad koolitoetust 50 euro ulatuses. Koolitoetust eraldatakse kõikidele õpilastele, kes on 10. septembri 2019 seisuga kantud Räpina valla kooli nimekirja Eesti Hariduse Infosüsteemis ning on Rahvastikuregistri andmetel Räpina valla elanikud.

Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada algava õppeaasta 1. septembriks koolile ühe lapsevanema nimi ning pangakonto number, kuhu toetus kanda. Koolitoetus kantakse üle hiljemalt 10. oktoobriks.

Alus: Räpina Vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 12 „Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord".

 

Räpina valla sotsiaalosakond