Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina vallavalitsus toetab Meerapalu elanike pöördumist Maanteeameti poole

Räpina valla esindajad kohtusid juunis Meerapalu küla elanikega arutamaks küla murekohti. Kõige suuremaks murekohaks hindasid külaelanikud juurdepääsutee halba seisukorda. Mehikoorma-Meerapalu riigitee nr 22294 viimane lõik enne Meerapalu küla on siiani kruusakattega ja selle läbitavus on eriti halb vihmaperioodidel. Tee läbitavuse tagamine on oluline päästeteenistusele, kiirabile, olmejäätmete veo korraldamiseks jne. Kohalikud on teinud valla üldplaneeringu koostamise protsessil mitmeid ettepanekuid, kuidas oma külla elanikke tagasi tuua ja arendada ettevõtlust.  Soovitakse arendada sadamaala, kuna piirkonna näol on tegemist ajaloolise kalastuspiirkonnaga. Selleks kõigeks on oluline juurdepääsutee olukorra parandamine. Vallavalitsus toetab külaelanike pöördumist ja on esitanud Maanteeametile taotluse viia tee mustkatte alla.