Uudised ja teated

« Tagasi

Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot

20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa Vallavalitsus ja programmi korraldusasutus.

Ühisprojekti eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks arenguvõimaluste loomine. Projekti jooksul ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse kaater reisijate veoks mandri ja saarte vahel ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale, samuti korraldatakse töötuba, kus tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadama kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.

Projektis osalevad Eestist lisaks Setomaa Vallavalitsusele Tartu Linnavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Mustvee Vallavalitsus, Alutaguse Vallavalitsus ning Räpina Vallavalitsus. Venemaalt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee,  Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal".

Projekt algas 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.

Räpina Vallavalitsus osaleb projektis partnerina huvi- ja kalasadama infrastruktuuri edasiarendamise eesmärgiga, mitmekesistades sadama kasutusvõimalusi harrastuskalurite ning veesportlaste seas. Räpina sadama arenguga on tekkinud nõudlus mitmete tegevuste osas: purjetamine, laagrite korraldamine k.a talipurjetamise laagrid, võistluste korraldamine, harrastuskalastamine. Sadama funktsionaalsuse tõstmiseks ja mitmekülgsuse saavutamiseks rajatakse projekti toel Räpina sadamasse teenindushoone, kus on olemas pesemisvõimalused (dušid, saun), avalik WC, varjualusega kalapuhastusvõimalustega väliköök ning tehnilised ruumid veepuhastusseadme ja jäätootmismasina tarbeks. Kogu sadama teenindamiseks rajatakse ka uus puurkaev ning reoveepuhasti. Räpina Vallavalitsuse projektieelarve on 262 000 eurot, millest toetus on 209 888 eurot ja omaosalus 52 472 eurot. Räpina sadama teenindushoone ehitustöödega alustatakse juuli teisel nädalal. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 2020. aasta veebruarikuu alguses.

Projekti kogumaksumus on 5 199 139 eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Lisainfo:
Ester Lemats
Räpina valla arendusspetsialist
ester@rapina.ee
5329 2980