Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Lämmijärve äärde vaatetorni ehitamist

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas toetada siseriiklikust keskkonnaprogrammist Räpina Vallavalitsuse projekti „Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine".

Looduse jälgimiseks ja lindude vaatlemiseks oli Räpina poldri hoiualal kaks vaatlustorni,  esimene rajati aastal 2002 ning teine aastal 2005. Mõlemad hoiualal paiknenud vaatetornid lammutati pehkinud tugikonstruktsiooni tõttu 2016. aastal. Uue vaatetorni rajamise osas kaaluti mõlemat asukohta, nii poldri keskel kui ka Lämmijärve ääres asuvat kohta. Mõlemad asukohad on tornide rajamiseks ehituslikult sobilikud, kuid Lämmijärve äärne asukoht osutus valituks hoiuala kaitse-eesmärke arvesse võttes, sest Räpina poldri hoiuala, pindalaga 1 502,4 ha, kuulub Euroopa Liidu kaitstavate alade "Natura 2000" võrgustikku. Linnukaitselisest aspektist on pesitsejatest olulisemad rukkirääk, mustviires ja väikekajakas. Läbirändajatest on tähtsamad liigid sookurg ja suur-laukhani. Vaatetorni olemasolu suunab inimeste liikumist hoiualal ning seetõttu otsustas Räpina Vallavalitsus esitada Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi projektitaotluse „Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine".

Räpina poldri hoiualal säästva loodusturismi majandamiseks ning selle tagamiseks rajatakse projekti „Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine" toel vaatetorn Räpina poldri hoiuala kaguosasse, Räpina sadamaala kõrvale. Rajatav torn on 18 m kõrgune, koosnedes kolmest vaheplatvormist ja kolmest vaateplatvormist, mille ülemine osa on laiendatud. Uus vaatetorn ehitatakse eelnevast tornist ühe korruse võrra kõrgem, et tagada parem nähtavus poldri hoiualale, kaldaalale, Lämmijärvele ning Salusaarele.  Atraktiivne vaatetorn järve ääres meelitab looduselamusi otsivad isikud asukohta, kus nad oma tegevusega ei häiri hoiualal olevaid liike.

Projekti ametlik kestvus 01.09.2019 – 31.05.2021
Eeldatav valmimine: kevad 2020

Projekti abikõlblik maksumus: 66 000 eurot
Toetuse summa: 59 400 eurot
Valla kohustus: 6 600 eurot