Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Ühisgümnaasiumi õpilased vallavalitsuses külas

Ühiskonnaõpetuse tunni raames külastasid esmaspäeval, 20. mail Räpina Vallavalitsust Räpina Ühisgümnaasiumi 6. klasside õpilased. Kohtumise käigus andis vallavanem Enel Liin põhjaliku ülevaate valla tegevusvaldkondadest ning probleemidest ja küsimustest, millega igapäevaselt vallavalitsuse poole pöördutakse. Õpilastel oli võimalus tutvuda majaga ning vestelda erinevate valla ametnike ja töötajatega.

Ruumidest oli enim huvi pakkuvaks vallamaja II korrusel asuv volikogu saal. Ehitusspetsialisti igapäevatööd puudutavaid valdkondi avas õpilastele ehitusspetsialist Erkki Laur. Planeeringute- ja maakorraldusspetsialist Miia Kasearu tutvustas õpilasi Maaameti geoportaali kaardiserveriga. Sotsiaalosakonna töö ja lastekaitsega seonduvaid valdkondi tutvustasid sotsiaalhoolekandespetsialist ja osakonna juhataja Katrin Taimre ning lastekaitsespetsialist Hele Kroon. Oma tööst rääkis lastele ka kultuuri- ja sporditööspetsialist Merike Paap. Väga põhjaliku ülevaate arendusspetsialistide tööst andsid õpilastele arendusspetsialistid Ester Lemats ja Ingrid Joosep. Ringkäigu majas viisid läbi ja oma tööd tutvustasid vallasekretär Piret Paulson ning haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko. Oma rahuliku tooni, sõbraliku pilgu ja kerge sabaviibutusega panustas 6. klasside õppetöösse ka vallavanemaga kabinetti jagav vallavalitsuse noorim liige Ruudi. Kohtumist jäädvustas IT-spetsialist Andrus Karpson.

Õpilaste külaskäik tõi vallavalitsuse teenistujate argipäeva positiivset energiat ja rõõmu. Loodetavasti said õpilased juurde uusi ja huvitavaid teadmisi ning teadvustavad, et on vallamajas alati teretulnud.

Piret Paulson,
vallasekretär

Esimesel fotol: Vallavanem Enel Liin tutvustab õpilastele noort Ruudit. Foto: Andrus Karpson


Arendusspetsialist Ester Lemats tutvustab valla arendustöö põhimõtteid. Foto: Andrus Karpson


Ehitusspetsialist Erkki Laur räägib ehitusseadustikust. Foto: Andrus Karpson


Vallasekretär Piret Paulson tutvustab volikogu tööd. Foto: Andrus Karpson