Uudised ja teated

« Tagasi

Pihkva muusikakooli õpetajad külastasid Räpinat

Eesti- Vene piiriülese koostööprogrammi "Muusikahariduse ja piiriülese koostöö edendamine Räpina ja Pihkva muusikakoolide vahel", lühidalt „Üheskoos muusikas" raames külastasid Pihkva muusikakooli õpetajad 7. mail Räpinat, muuhulgas Räpina Vallavalitsust.

Projekt kestab 24 kuud ning partneriteks on Räpina Muusikakool ja N. Rimski Korsakovi nimeline Pihkva 1. Muusikakool. 

Kahe aasta jooksul toimuvad mitmesugused kohtumised, ühisüritused ja kontserdid, metoodilised seminarid ning workshopid nii siin- kui sealpool piiri. Lisaks soetavad mõlemad osapooled projekti toel mitmeid instrumente. Eesti- Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti kogumaksumus on 158 570 eurot, millest programmi toetus on 142 713 eurot. Räpina muusikakooli projekti kogueelarve on 90 110 eurot, sh omaosalus 10%, mille lisas Räpina Muusikakooli eelarvesse Räpina Vallavalitsus. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.