Uudised ja teated

Palume koeraomanikel oma lemmikuid hulkuma mitte lasta

Vallavalitsuse poole on pöördunud murelikud kodanikud, kellele valmistavad peavalu hulkuvad koerad. „Koerad jooksevad vabalt ringi või hirmutavad jalutavaid inimesi. Maal on olukordi, kus lapsed ei julge koolist koju minna, kuna tänaval on hulkuvad koerad võimust võtnud," rääkis Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis. 

 

Ehkki olukord on aastatega paremaks muutunud, leidub siiski veel koeraomanikke, kes oma lemmikud ilma peremeheta jalutama lubavad. Omapäi hulkuvad koerad võivad hirmutada inimesi ja neile ohtlikud olla, samuti häirivad nad rihma otsas jalutavaid koeri. Loomulikult ei saa selles süüdistada koeri, kuna nemad ei oska enamasti teha vahet, millisel territooriumil nad võivad viibida ja millisel mitte. Süüdi on ikka peremehed, kes ei vaevu koerte kodus hoidmise nimel midagi ette võtma. 

 

Hulkuva looma eest vastutab omanik, hoolimatu on võtta omale lemmikloom, kui temaga hiljem enam ei tegelda. „Panen kõigile südamele - hoidke oma lemmiklooma nii, et loom ei satuks pahandustesse. Hoolimatus looma suhtes võib viia kurbade tagajärgedeni, kus viga saab loom ise või kannatavad inimesed. Kui õnnetus või kahju on aga juhtunud, tuleb minna politseimenetleja jutule," rõhutas Käis. 

 

Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab: 

 

  • Koeri on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et koer sealt omal tahtel välja ei pääseks ning oleks välistatud inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimalus; 

  • Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust; 

  • Loomaomanik peab välistama looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimise või ohustamise või neile kahju tekitamise; 

  • Avalikus kohas viibides peab omanik kasutama koeral jalutusrihma ja vajadusel suukorvi. 

 

Meeldetuletuseks toome allpool ära ka koera või kassi omaniku/valdaja kohustused: 

 

 Koera või kassi omanik peab: 

 - koera või kassi vaktsineerima marutaudi vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid; 

- rangelt jälgima sanitaarnõudeid, laskmata koertel ja kassidel reostada hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid üldkasutatavaid territooriume (tekitatud reostuse peab koera või kassi omanik kohe kõrvaldama); 

 - viima haige või haiguskahtlase koera või kassi loomakliinikusse uuringutele ja vajadusel profülaktilisele ravile, kusjuures ei tohi avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga viibida; 

- kinnitama koera kaelarihma külge või mõnel muul viisil registreerimisnumbri; 

- täitma koera või kassi ühissõidukis vedamisel kehtivaid eeskirju, kusjuures avalikes kohtades tuleb tagada kaasinimeste ohutus (koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja suukorviga, kassid ja sülekoerad korvis või kastis). 

 

Palume koeraomanikel oma lemmikute eest hoolitseda nii, et nad ei valmistaks probleeme kaaskodanikele. 

 

Allan Kirotar, 

Räpina valla haldusspetsialist