Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded:

Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine.

Tööle asumine esimesel võimalusel (soovitavalt 01.aprill 2019).

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on  22. märts 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Kõrgharidus
 • Vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 1-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.
 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel.
 • Teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
 • Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.
 • Koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus efektiivselt kasutada aega.
 • Stressitaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi.
 • Tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • kõrgharidus ehitus- või arhitektuuri alal.
 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • tööülesannete täitmiseks ametiauto kasutamise võimalust;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate III palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või e-post enel.liin@rapina.ee, telefonil 799 9501, 526 5057.

Ametijuhend lisas.