Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Üks põhikohaga lastekaitsespetsialisti ametikoht, teine asendajale lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku töölenaasmiseni.

Peamised tööülesanded:

Lastekaitsespetsialisti töökoha eesmärk on laste õiguste ja kaitse korraldamine vallas.

Üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Tööle asumine esimesel võimalusel

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on  18.märts 2019

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsealane spetsialiseerumine) lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • soovitavalt teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus, soovitavalt vene keel;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;

töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda: http://delta.andmevara.ee/rapina_vald/fail/3138806/Lastekaitsespetsialistiametijuhend.pdf

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee või Piret Rammo e-post piret.rammo@rapina.ee, telefonil 5257864 .