Uudised ja teated

« Tagasi

Merike Paap – Räpina valla kultuuri- ja sporditööspetsialist

1. veebruarist asus täiesti uuele ametikohale - Räpina valla kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametikohale - Merike Paap. Kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametikoha eesmärk on eelduste loomine efektiivse ning laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu jätkumiseks vallas ning Räpina valla kultuuriasutuste töö koordineerimine ja suunamine. 

 

Minu juured on Valgamaalt.  Olen sündinud Läti piiri ääres Valga linnas.  Koolis käisin Valga I Keskkoolis matemaatika-füüsika eriklassis, mis valmistas õpilasi ette kõrgkooli astumiseks. Peale kooli lõppu asusin õppima Tartu Riiklikku Ülikooli matemaatikateaduskonda, mis jäi lõpetamata. Lapsena  käisin Valga Laste Muusikakoolis, kus õppisin akordioni erialal. Olen tänulik oma vanematele ja muusikakooli õpetajatele, kellel jätkus kannatust mind taga sundida. Ühiste pingutustega lõpetasin kooli. 

Lapsena unistasin õpetajaametist. Ülikooli astudes olid mul samad unistused. Elu aga läks teisiti. Kui teed ülikooliga lahku läksid, astusin edasi unistuste poole. Seadsin sammud tolleaegsesse Tartu Haridusosakonda, et endale tööd leida. Pakuti matemaatikaõpetaja kohta Puhja kooli ja Mehikoormasse. Sellisest paigast polnud ma midagi kuulnud. Tegin oma valiku. Määravaks sai järv. Nii sai minust Mehikoorma 8.-klassilise kooli matemaatika õpetaja. Lisaks olin pioneerijuht, tuli anda ka laulmistunde. Koolis töötasin neli aastat. 

Kohalikust majandist tuli ettepanek tulla dispetšeriks. Palk oli ahvatlev. 1991. aastal, kui kolhoosid kaotati, asusin kultuuritööle - Aravu Rahvamaja kunstilise juhi ametikohale. Hiljem töötasin OÜ Latikas fileerijana Kahetuhandetel aastatel kutsuti mind Mehikoorma koguduse juurde organistiks. Oli tarvis kedagi, kes saadaks jumalateenistustel koraale.  Kui sain 50, otsustasin, et tuleb end täiendada ja asusin õppima Usuteaduste Instituuti Kirikumuusika osakonda, mille lõpetasin peale kolmeaastast õpingut. 

 2007. aastal valmis Mehikoormas seltsikeskus. Kandideerisin sinna juhataja ametikohale ning osutusin valituks. Aastaid hiljem lisandus sellele ka lastehoid. 

Olen kahe täiskasvanud poja ema ja nelja lapselapse vanaema. 

1. veebruarist töötan Räpina Vallavalitsuses kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametikohal.  

 

Soovin meile kõigile meeldivat koostööd!