Uudised ja teated

Projektitaotlus „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ sai rahuldava otsuse

Räpina Vallavalitsus esitas 28.09.2018. a Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme 6.3 „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse 6.3.1 "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" II taotlusvooru projektitaotluse „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine", mis oli valla teiseks taotluseks nimetatud voorus. Tänavavalgustuse esimesse vooru esitatud projekt jäi toetusest ilma. Räpina valla projekt oli pingereas esimene, kuid joone all. Nii napilt toetusest ilma jäämine ja oma taotluse nõrkade kohtade teadmine motiveeris osalema ka II taotlusvoorus ning tulemuslikult – taotlus sai positiivse otsuse.

Projekti „Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" suunaks on tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamine, parendades ühtlasi valguse kvaliteedi ning kohalike elanike rahulolu ja turvalisust. Projekti tulemusena on aastaks 2021 rekonstrueeritud 1104 valgustuspunkti, asendatud 49 amortiseerunud valgustusposti ning uuendatud 5269 m kaabeldust  kohtades, kus täna on paljasjuhtmega õhuliin ja rikkeline maakaabel, st renoveeritud on kogu Räpina valla tänavavalgustus. Renoveerimisprojektist jäävad välja ainult need valgustuspunktid, mis on juba asendatud LED-valgustitega või kuuluvad kolmandatele osapooltele. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise meede toetab olemasoleva tänavavalgustuse renoveerimist ning selle projekti raames piirkondadesse, kus hetkel tänavavalgustust pole, uusi valgustuspunkte juurde ei looda. Eeltöödega alustatakse juba 2019. aastal ning renoveerimine on planeeritud aastatel 2020 ja 2021.

Rekonstrueerimise käigus võetakse kasutusele säästlikum LED-tehnoloogia, mis võimaldab saavutada elektrienergia säästmist 277 MWh aastas ning arvestusliku süsihappegaasi vähenemist 301,93 t aastas. Valgustite keskmine nimivõimsus väheneb tänase 109 W juurest 46 W-ni. Tabelis on välja toodud Räpina valla praeguste valgustite ja kavandatud LED-valgustite kulu aastas, sh rekonstrueerimistööde järgne kokkuhoid aastas, milleks on 33 288 eurot.

Elektri hind koos võrgutasu ja aktsiisiga

(€/MWh)

120

Elektri hind koos võrgutasu ja aktsiisiga

(tk)

1104

Praegu keskmine en-kulu V-punkti kohta aastas

(MWh)

0,4

Praegu ühe valgustuspunkti võimsus

(W)

109

Praegu ühe valgusti kulu aastas

(€/a)

52

Kogu en-kulu aastas

(MWh)

480,54

Seniste valgustite kulu aastas

(€/a)

57 665

     
Uute LED-valgustuspunktide arv

(tk)

1104

Ühe LED-valgustuspunkti võimsus

(W)

46

Töötundide arv aastas

h

4 000

LED-valgustite en-kulu aastas

(MWh/a)

203

LED-valgustite kulu aastas

(€/a)

24 376

SÄÄST MWh aastas

(MWh/a)

277

SÄÄST € aastas (kulude vahe)

(€/a)

33 288

SÄÄST € aastas (säästetud MWh x hind)

(€/a)

33 288

 

Projekti maksumused ja määrad

Kogumaksumus                        906 053,24 eurot
Abikõlbliku kulu summa          906 053,24 eurot
Toetuse määr                            51 %
Toetuse summa                       462 087,15 eurot
Omafinantseeringu summa  443 966,09 eurot
Omafinantseeringu määr         49%