Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikohale

Peamised tööülesanded:

Vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine, järjepidevuse tagamine. Vallavolikogu ning –valitsuse õigusaktide vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele. Vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel või kokkuleppel.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2019.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Haridus ja töökogemus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 2 nõuetele;

Keeleoskus, eesti keel C1 tasemel ja vene keel B1 tasemel;

Hea suhtlemisoskus;

Koostöövalmidus, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;

Tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus.

Isiksuseomadused: algatusvõime, koostöövalmidus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, otsustus-  ja vastutusvõime, analüüsivõime, korrektsus, viisakus, tasakaalukus, lojaalsus, kohusetundlikkus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

  • varasem töökogemus ametiülesannetega seotud valdkonnas;

Omalt poolt pakume:

  • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
  • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks ühinenud omavalitsuses;
  • koolitus- ja arenguvõimalusi.
  • põhipalka  (teenistujate III palgagrupp).

Kandidaatidel palume esitada:

  • CV;
  • motivatsioonikiri;
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid (autasud, projektid jms).

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Vallasekretäri konkurss".

Lisateave: Räpina valla kodulehel www.rapina.ee, enel.liin@rapina.ee telefonil 799 9501,5265 057