Uudised ja teated

« Tagasi

Avalik arutelu riigi eriplaneeringu teemal

Avaliku arutelu teemaks on riigi eriplaneeringu ja mõjude,

sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise ja uuringute

korraldamine Räpina valla territooriumil.