Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla esindajad külastasid Viru-Nigula valda

Räpina vallavolikogu ja vallavanem külastasid 31. oktoobril Viru-Nigula valda. Väljasõidu eesmärk oli saada ettekujutus tänapäevasest puitmassitehasest. Tänu Kundas asuva AS Estonian Cell tehase juhtkonna vastutulelikkusele sai see võimalikuks. Juhatuse liige Lauri Raid esitas meile põhjaliku ülevaate alates tehase rajamisest kuni käesoleva ajani, hõlmates sealjuures ka tehase omanike, Heinzel Grupi struktuuri ja arengustrateegiat. Ringkäigul tehases saime tõese ettekujutuse kaasaegsest tootmiskultuurist ja sellest, kuidas on võimalik kogu toormeks olev puit sajaprotsendiliselt ära kasutada, alates ekspordiks minevast puitmassist ning jäätmetest toodetava biogaasi ja kompostini. Loomulikult on tehasel ka omad puhastusseadmed, sealjuures esitatakse keskkonnainspektsioonile regulaarselt andmed keskkonnanõuete täitmise kohta.

Päeva jätkudes kohtusime Viru-Nigula vallamajas vallavanema Einar Vallbaumi, vallavolikogu esimehe Riho Kutseri ja kohaliku suurkuju Lembit Kaljuveega, kes on olnud Lääne-Viru maavanem, kontserni Eesti Põlevkivi juht, kahes koosseisus Riigikogu liige ja töötanud veel mitmetel juhtivatel kohtadel. Kohtumisel saime põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on toimunud ja kuidas toimib koostöö kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel, samuti sellest, millist kasu toovad piirkonna arengule vallas asuvad suurettevõtted Estonian Cell, Kunda Sadam, Kunda Nordic Tsement jne.

Kohtumisele Viru-Nigula vallamajja olid kutsutud ka Est-For Investi esindajad ja professor Enn Loigu, kes andis ülevaate Peipsi-Pihkva järve keskkonnaseisundist. Räpina vallavolikogu liikmete ja Est-For Investi esindajate vahel toimus tihe, üle tunni aja kestnud debatt, kus volikogu liikmed esitasid hulgaliselt küsimusi. Saadud vastused leiavad käsitlemist 14. novembril Räpinas toimuval avalikul arutelul.

Tagasiteel bussis arutasime avaliku arutelu korraldamisega seonduvat. Volikogu esimees andis ülevaate avaliku arutelu ettevalmistamise käigust. Arutelul esinevad ja osalevad debatis Est-For Investi esindajad, mitmed teadlased, Keskkonnameti ja rahandusministeeriumi esindajad. Ettepanek esinemiseks tehakse ka vallakodanik Külli Jacobsonile, kes on antud teemas üles näidanud aktiivsust rahvakoosoleku korraldamisel ja sotsiaalmeedias sõna võttes.

Avaliku arutelu teemaks on planeeringu ja selle mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise ja uuringute korraldamine Räpina valla territooriumil eesmärgiga välja selgitada, kas on võimalik kaaluda Räpina valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist.

Kohtumine toimub 14. novembril 2018 kell 18.00 Räpina Aianduskooli saalis.

Oodatud on kõik asjast huvitatud, esmajoones Räpina valla elanikud.

Täpsema arutelu kava koos esinejate nimedega teeme teatavaks hiljemalt 5. novembril 2018.

Teet Helm,

Räpina Vallavolikogu esimeesKÜLLI JACOBSON
Helm: Täpsema arutelu kava koos esinejate nimedega teeme teatavaks hiljemalt 5. novembril 2018.
Kus on avalikkusele välja pandud kava, mis lubati tänaseks teatavaks teha?
Postitatud 5.11.18 22:38.