Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu liikmed kogunesid arutlemaks Est-For Investi teemal

1.10.2018 toimus Räpina vallavolikogu saalis volikogu esimehe ettepanekul kokku kutsutud volikogu liikmete nõupidamine. Volikogu esimees andis ülevaate kohtumisest Est-For Investi
esindajatega ja tutvustas Est-For Investi visiooni võimalike uuringute kohta. Esitatud info paigaldatakse Räpina valla koduleheküljele www.rapina.ee  Vallavolikogu liikmed tõdesid arutelu käigus, et kavandatava tehase kohta on neil vähe infot. Lepiti kokku, et volikogu liikmed kohtuvad ettevõtte esindajatega, et saada vastused oma küsimustele. Kohtumine on kavas lähiajal.

 Teet Helm
 Räpina Vallavolikogu esimees


AITA NEEMRE
Tartu asukoha puhul kinnitasid investorid, et kui sinna luba ei saa, siis tehast Eestisse ei tule. Miks tookord valetati? Praegune investorite jutt on väljapressimine.
Mida tähendab unikaalne uue põlvkonna tehas? Tartu puhul selgus ju, et saastet tekib ja EL veedirektiivi kohaselt ei saa rohkem saastet meie veekogudesse lubada. Muutused veekvaliteedi osas saavad olla vaid selle parandamise suunas. Miks ei kasutata puhastatud heitvett (ringlus) kui väidetavalt sisaldab see vaid mõningaid ioone, mis ka looduslikus vees?
Kas töötajate arv on ikka reaalne?
Kuidas tagatakse torude pinnasesse paigaldamine nii, et ei häiriks tavapärast maakasutust. Trass peab ju ikka jääma. Kui kuulduste kohaselt tehas tuleb Kikka külla ja toruots Lämmijärve, siis tekib 15-20 km pikkune trass läbi metsade, soode, põllumaj.maade. Kuidas kompenseeritakse maaomanikele selle trassi talumine?
Haisuhäiringud – Soome kogemustel on neid sagedamini kui väidetavalt 18 kuulise perioodiga, edela-lõunatuultega on hais ka Räpina kohal, lugupeetud volikogu.
Faktilehe lõpuosas numbrid on uhked küll aga väheusutavad, kasepaberipuu hind 31 eurot on juba vale, praegu on see 55 eurot. Nii et kunstlikult ilustatud numbrid.
Palun volikogul lugeda Räpina valla kehtivast arengukavast valla visiooni ja eriti punkt 3.3.
Postitatud 2.10.18 15:11.
AITA NEEMRE
Ja veel. Kes tahaks veel minna Ilumetsa kandi seene- ja marjametsadesse (kui neid ikka veel jääb kasvama) kui läheduses paikneb tehas-monstrum ja me täpselt ei tea, mis sealt võib lekkida või lenduda? Või kuidas meeldiks Räpina sadamast laevukesega järvele minna või ujuma, kui vesi pisut lehkab ja on sogane, põhjas setted ja suvel „õitseb“? Mina ei usu investorite mesijuttu.
Postitatud 2.10.18 18:12.
KÜLLI JACOBSON
Lugupeetud volikogu liige!
Teie valijatel on samuti tekkinud hulgaliselt küsimusi Est-For Investi töötajatele. Need leiate siit, hulk pidevalt täieneb:
https://docs.google.com/document/d/1fDn7wiSh8Odv3sV4OvuNTcL3RZUxqVQW9WtnG1FGBr4/­edit?usp=sharing
Postitatud 2.10.18 22:44.
AAPO ILVES
Olen kunagi kirjutanud-toimetanud ka parteide valimisprogramme, aga nii mannetuid valesid ja ülimat lollust pole minu sõrmede alt küll kunagi tulnud. Fantaasia jätan ma ikkagi ilukirjandusse, näiteks muinasjuttudesse. Kui Räpina volikogus on mõni inimene, kes kipub muinasjutte tänini uskuma, siis ma võin talle raamatusoovitusi anda, aga, saage palun aru, et volikogu ei ole ulmejutuvõistluse žürii ja volikogus ei peaks selliseid kirjutisi isegi mitte registreerima, arutamisest või nende üle hääletamisest rääkimata. Selliste pseudomajanduslike utoopiate koht on Räpina paberivabriku hollenderis, mitte tervemõstusliku inimese ees laual.
Postitatud 3.10.18 4:32.
URMAS AUNIN
Lähtuvalt pr Neemre küsimusest: "Kuidas tagatakse torude pinnasesse paigaldamine nii, et ei häiriks tavapärast maakasutust. Trass peab ju ikka jääma. Kui kuulduste kohaselt tehas tuleb Kikka külla ja toruots Lämmijärve, siis tekib 15-20 km pikkune trass läbi metsade, soode, põllumaj.maade. Kuidas kompenseeritakse maaomanikele selle trassi talumine? " oleks hea teada ka mõningaid spetsiifilisemaid andmeid, mida kasutavad insenerid, sh SURVEKÕRGUS. Võimalik survekõrgus oleneb rakendusest. Survekõrgust arvutatakse järgmiselt:
IMIKÕRGUS: Pumbatava vee taseme ja pumba kõrguste vahe
TÕSTEKÕRGUS: Pumba ja torustiku kõrgeima punkti kõrguste vahe
RÕHUKADU: Torustiku takistus. Pikad, peened ja kõverad torud põhjustavad suurema rõhukao.
Postitatud 3.10.18 12:18.
KÜLLI JACOBSON
Est-For Investi töötajatele suunatud küsimused leiate siit:
https://docs.google.com/document/d/1fDn7wiSh8Odv3sV4OvuNTcL3RZUxqVQW9WtnG1FGBr4/­­edit?usp=sharing
NB! Eelnevasse viitesse oli sattunud viga. Vabandust!
Postitatud 3.10.18 12:47.
KÜLLI JACOBSON
Nüüd tuli taas sama viga, st et vea tekitab kommentaari lisamise süsteem. Lingis sõna edit ees ei tohi olla - märki!
Postitatud 3.10.18 12:49.
RAINER VAINOLA
'edit' ees ei tohi olla ka tühikut, nagu kahel korral siin juba on. proovin ka Estforile suunatud küsimuste lingi panna, kui ei toimi siis võtke tekstist copy-paste browseri aadressireale, kõrvaldage tühik 'edit' eest, ja enter - https://docs.google.com/document/d/1fDn7wiSh8Odv3sV4OvuNTcL3RZUxqVQW9WtnG1FGBr4/­edit
Postitatud 3.10.18 20:52.
RAINER VAINOLA
https://tinyurl.com/yc794pao
Postitatud 3.10.18 20:55.
KATRIN VARJUND
Est For on korduvalt muutnud oma juttu arendatavast objektist,kohtumised Põlvamaa juhtidega on toimunud ilma avalikkust informeerimata. Kõige parema ülevaate sellest vassimisest saab kui vaadata videot Tartu volikogu koosolekust märtsi kuus ja Urmas Klaasi ettekannet.
Põlvamaale ega kogu Eestisse ei sobi selline Ülisuur tehas. Ka Kikka küla ja selle lähiümbrus on kellegi kodu ja ainuke kodu siin maa peal.Kuigi siin ei ela samapalju inimesi kui Tartus või Tallinnas siis siiski on ta paljude oma kodukoha patriootide,paljude ettevõtlike noorte perede Hea Kodu Koht. Mismoodi on võimalik seda eirates ehitada nende tagaaeda selline saastav monstrum ning hävitada Looduse tasakaal.
Räpina valla arengukava näeb ette looduse kaitsmist säästmist.
Kogu maailmas ollakse aru saamas et midagi tähtsamat kui loodus meil pole.Raha seda ei asenda.Rahata saab elada kuid looduseta mitte.
Nädalaga on Tselluloositehas Lõuna Eestis Grupp saanud Üle 1300 liikme ja valdava enamuse tekstidest loeb välja sügavat muret kavandatava tehase üle.Käige palun seal lehel inimeste meelsusega tutvumas.
Postitatud 4.10.18 17:06.
DENIS ZNAMENSKI
Olen korduvalt käinud Kohila paberivabrikul ja tean millest kirjutan. Haisma hakkab juba 40-50 kilomeetri kaugusest (sõltub tuule suunast). Isegi ei oska seda haisu kirjeldada, aga sõnnik võrreldes sellega on aroom! Nii et kui tehas siia ehitatakse, Räpina pole enam "Hea kodu koht" vaid on "Haisva kodu koht". Arvan et tehase ehitamisega Põlvamaa loodus ja tuhandete inimeste tervis saab aja jooksul rikutud. Mina, kui Räpina valla elanik, ei leia ühtegi mõistvat põhjust tesahe ehitamise jaoks.
Postitatud 18.10.18 8:57.