Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse üldplaneeringu seminarile

Räpina Vallavalitsus on ette valmistamas valla üldplaneeringu koostamise protsessi. Üldplaneering määrab kogu valla ruumilise arengu suundumused ja paneb paika maakasutuspõhimõtted ning ehitustingimused. Üldplaneeringu põhjal toimub edaspidi ehitustegevus.

5. oktoobril kl 10 toimub Räpina Vallavalitsuse volikogu saalis seminar üldplaneeringu esialgsete lähteseisukohtade teemal. Arutatakse läbi, millele peaks üldplaneeringu käigus eritähelepanu pöörama ning keda ja kuidas kaasata planeeringulahenduse väljatöötamisse.

Seminari päevakava:

10.00-10.20    Mis on üldplaneering?  Mida saab, mida ei saa üldplaneeringuga teha.

10.20-11.00  Üldplaneeringu seadusjärgsed ülesanded. Millele peame pöörama erilist tähelepanu?

11.00-11.30  Kuidas läbi viia osalusplaneerimist soosiv planeeringuprotsess?

11.30-12.00  Üldplaneering kui vallavalitsuse igapäevane tööriist. Kuidas planeeringut vormistada?

Huvilistel palume oma osalussoovist teada anda hiljemalt 4.oktoobriks Miia Kasearule, planeeringute ja maakorralduse spetsialistile 799 9510, 5063276, e-post miia@rapina.ee.