Uudised ja teated

« Tagasi

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate ning ettevõtete töid ja tegemisi!

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSE AUHIND 2018, selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtted.

Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele.

Tunnustagem uusi tulijaid, vanu olijaid, konkurente ja koostööpartnereid!

Kategooriad:

1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

Hindamise aluseks on tehtud investeeringud, ettevõtte ajalugu, positiivne tähelepanu,  originaalsus, olulisus ning uuenduslikkus.

2. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on keskkonnasõbralik ja innovaatiline, käivitanud uue tegevuse (toote/teenuse) või protsessi.

Hindamise aluseks on teenuse/toote uudsus, originaalsus, lisandväärtus piirkonnale.

3. PÕLVAMAA PÄRL: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivsuse tõstmisele.

Hindamise aluseks on tegevuse tuntus, märgatav meediakajastus, toote terviklikkus, lisandväärtus piirkonnale.

4. ETTEVÕTLUSE EDENDAJA:  kandidaadiks võib olla üksikisik, ettevõtte (k.a. munitsipaal- ja riigiettevõte), asutus, organisatsioon, omavalitsus, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa maakonna ettevõtluse arengule.

Hindamise aluseks on innustav tegevus, aktiivsus ja teadlik kaasamine ning ettevõtluse kui elulaadi propageerimine.

Sobivad kandidaadid tegutsevad Põlvamaal, on rohelise mõtteviisiga, omavad positiivset kuvandit ning neil puuduvad maksuvõlad.

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui organisatsioonid. Esitada võib mitu kandidaati.

Kandidaadi andmeid ja põhjendusi vastaval vormil ootame e-posti aadressile diana.plakso@polvamaa.ee hiljemalt 17. september 2018.

Võitjate pidulik tunnustamine toimub ettevõtlusnädala raames 5. oktoobril Kanepi Aiandis.

PÕLVAMAA ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMISE VORM

  1. ESITATAVA KANDIDAADI ANDMED
  1. Isiku/organisatsiooni nimi:
  2. Kontaktisik:
  3. Kontaktaadress:
  1. PÕHJENDUS, MIKS JUST SEE KANDIDAAT ESITATAKSE:

 

  1. ESITAJA  ANDMED
  1. Nimi:
  2. Telefon:
  3. E-post: