Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valda tutvustavate postkaartide foto- ja joonistuskonkurss

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja 1. septembrist kuni 1. oktoobrini vältava Räpina valda tutvustavate postkaartide foto- ja joonistuskonkursi, kuhu on osalema oodatud nii professionaalsed kui hobifotograafid ja kunstnikud.

Konkursi läbivaks teemaks on Räpina vald, tema looduskaunid paigad ja arhitektuur. Konkursile on oodatud nii fotod kui ka fotografeeritud/skanneeritud maalid/joonistused (edaspidi tööd) Räpina valla eri paigust, mis annavad edasi meie koduvalla ilu ja eripära.

Konkursitööde paremikust trükitakse Räpina valla meenepostkaartide komplekt(id) ning koostatakse rändnäitus.

Konkursitingimused

 1. Konkursile esitatavad tööd peavad olema esitatud digitaalsel kujul ning kinnitatud autorsusega.
 2. Konkursitööd peavad olema esitatud hiljemalt 1. oktoobriks 2018.
 3. Konkursile esitatavad tööd peavad olema vähemalt suurusega 3,5 MB, kusjuures esitatavaid fotosid ei ole lubatud eelnevalt suuremaks venitada või foto pikslite arvu tehislikult suurendada.
 4. Konkursile esitatavad joonistused/maalid peavad olema kvaliteetselt digitaliseeritud.
 5. Iga konkursile esitatava töö failinimi peab olema esitatud järgmisel kujul: Autori Nimi_Pildi pealkiri_pildistamise aeg (näiteks: Jaan Tamm_Räpina mõisapark_jaanuar2016).
 6. Koos konkursitöödega esitatakse ka järgmised andmed: töö(de) autori nimi, telefoninumber, e-posti aadress, kinnitus tööde autorsusest.
 7. Konkursikomisjon valib välja tööd, millest moodustatakse postkaartide komplektid ning koostatakse rändnäitus.
 8. Igal postkaardil ja näitusel esineval tööl on märgitud autori nimi, töö pealkiri ja kujutatud koht ning töö valmimise aeg.
 9. Konkursikomisjonil on õigus väljavalitud fotosid enne trükki saatmist vajadusel digitaalselt korrigeerida (näiteks lõigata servasid, parandada pildi kontrastsust või värve jne).
 10. Esitatud tööl ei tohi olla vesimärke, logosid, teksti ega muud digitaalselt lisatud infot. Vajalik info lisatakse fotodele trükiettevalmistuse käigus.
 11. Konkursile laekunud töid ei kasutata ilma täiendavate kokkulepeteta muudes trükistes.
 12. Konkursikomisjoni hindamisprotsess on anonüümne.
 13. Konkursikomisjonil on õigus hindamisprotsessi kaasata hääleõiguseta eksperte.

Trükki minevate tööde autorite nimed avalikustatakse Räpina valla kodulehel hiljemalt 19. oktoobril 2018.

Konkursikomisjoni poolt välja valitud tööde autorid saavad endale kingituseks valminud postkaartide komplekti ning võimaluse tutvustada oma loomingut rändnäituse avamisel.

Konkursitöid märgusõnaga „Postkaartide konkurss" oodatakse e-postitsi aadressil ariabi@ariabi.ee või andmekandjal Räpina Vallavalitsuses (Kooli 1, Räpina 64504) hiljemalt 1. oktoobriks 2018.

Lisainfo Maiu Vares tel 5301 0830 või maiu@ariabi.ee.

 

(Illustratsioon: Maiu Vares, www.facebook.com/maivart)