Uudised ja teated

« Tagasi

Eluruumide kohandamise taotlusvoor 2018

Räpina Vallavalitsus võtab alates 9. maist vastu taotlusi puudega inimesele eluruumi kohandamiseks

Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks 2018.

Räpina Vallavalitsuse 09.05.2018 korraldusega on kehtestatud „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord".

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Räpina vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi või ruumide kogumit, sealhulgas abiruumid, mis on toetuse taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel. Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Taotlus eluruumi kohandamiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks 2018 kas elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@rapina.ee või posti teel Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli tn 1, Räpina 64504. Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu Räpina Vallavalitsuse arendusspetsialist Ingrid Joosep esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 09.00-12.00 ja 13.00-16.00. Taotlust esitama tulles võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Taotluse blankett asub teksti lõpus.

Enne taotluse esitamist palume läbi lugeda ka teksti lõpus asuva infokirja.

Täiendav info: Ingrid Joosep, telefonil 514 1373 või e-posti aadressil ingrid.joosep@rapina.ee