Uudised ja teated

Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist tutvus Räpina valla kultuurikeskustega

Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Asser Jaanimets külastas neljapäeval, 19. aprillil Räpina valla kultuurikeskusi. Kuu aega ametis olnud Jaanimets on võtnud endale sihiks võimalikult kiiresti tutvuda kõigi maakonna kultuuri-, rahvamajade ning külakeskustega, nende tegevuse ja töötajatega. Tänaseks on Jaanimets jõudnud kolmeteistkümnesse Põlvamaa kultuuritegevust kandvasse majja.

Räpina valla kultuurikeskustega tutvumist alustas Põlvamaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Leevi rahvamajast. Jaanimetsale avaldas muljet, kui heas seisus on nn ääremaa väikese koha rahvamaja ning kui paljusid tegevusi seal läbi viiakse. Üllatuseks oli ka ringidest-üritustest osavõtjate arv. Kultuurispetsialist sai teada, et Leevi küla näol on tegemist tugeva külakogukonnaga. Anu Luiga, kes on märtsikuust ametis Veriora ja Leevi kultuuritegevuse juhtimise ja koordineerimisega, rääkis omalt poolt, kuidas kohalik rahvas käis kohe pärast tema tööle asumist uue inimesega tutvumas.

Abivallavanem Piret Rammo eestvedamisel külastati seekord viite rahvamaja/kultuurikeskust  -  Leevi, Viluste, Räpina, Mehikoorma ja Aravu. Kohapeal arutati hoonetega seotut ja neis toimuvaid tegevusi.  Mehikoorma seltsimajas toimunud koosolekul kutsus Jaanimets üles kultuurikeskuste juhte ja töötajaid kaasa mõtlema Põlvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamisel. Asser Jaanimets ütles: „Väga oluline on saada strateegiasse sisendit kultuuri osas just kohapealt, rohujuure tasandilt, sest need majad ja inimesed oma tööga on meie rahvuskultuuri üheks oluliseks vundamendiks."

Kohtumisel räägiti ka 2019. aasta XXVII laulu ja- XX tantsupeost „Minu arm", täpsemalt selle ettevalmistamise protsessist. Praeguseks on avaldanud soovi peost osa võtta ligikaudu 70 Põlvamaa kollektiivi.  „Minu arm" tähistab ka 150 aastat laulupidu Eestis.  Tuleval aastal 18.-19. juunil on laulupeotuli oma teekonnal läbimas Põlvamaad. Üheskoos arutati, kus ja mil viisiil võiks tule teekond Põlvamaal kulgeda. 

Puudutati ka kogu maakonna kultuurisündmuste kalendrit  ning jõuti järeldusele, et see vajab ülemaakondlikku koordineerimist -  Põlvamaa väga mitmekülgse, tiheda ja huvitava kultuurisündmuste kava puhul on oht, et nii mõnigi kord satuvad üritused samale kuupäevale ning inimestel tuleb paratamatult valida, millisest sündmusest osa võtta, millistest loobuda.

Vaike Tammes

Räpina vallavalitsuse avalike suhete spetsialist