Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla vapi- ja lipukavandite konkurss

Ühinev Meeksi, Räpina ja Veriora vald kuulutab välja vapi- ja lipukavandite konkursi. Konkursi eesmärgiks on leida Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla ühinemise teel moodustuva Räpina valla ametliku vapi ja lipu sümbolikavandid.
Omavalitsusvappi kasutavad omavalitsuse organid ja asutused kohaliku võimu tunnusena oma infokandjatel (näiteks veebileht, dokumendiplank, majasilt, visiitkaart, trükis). Omavalitsuslipu kasutamise õigus on igaühel ning seda kasutatakse kohaliku identiteedi (näiteks maakonna spordipäev) ja ühtekuuluvustunde (näiteks külapäev) väljendamiseks.
Räpina valla sümbolikavandite konkursi juhendiga saab tutvuda Meeksi, Räpina ja Veriora valla veebilehtedel.
Juhendis on toodud konkursi üldtingimused, korraldus ja osalemise tingimused, nõuded konkursitööle, esitamisele jne.
Konkursitöö esitamise tähtaeg on 30. november 2017 (kaasa arvatud). Konkursitöö tuleb kinnises ümbrikus tuua või saata posti teel Räpina Vallavalitsusse (Kooli 1, Räpina 64504) märkega „Räpina valla sümbolikavandite konkurss".
Kontaktisik konkursiga seotud küsimuste korral on hindamiskomisjoni esimees Piret Rammo, kontakt: kultuur@veriora.ee; 5257864.