Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla „Maa sool“ tiitli konkurss 2017

Räpina Vabahariduse Ühendus kuulutab juba kaheksandat korda välja konkursi „Maa sool". Käesolev konkurss on kunagise Räpina Rahvahariduse Seltsi poolt algatatud projekti jätkamine.

Käesoleva aasta tiitli „Maa sool" konkurss on pühendatud Räpina Vabahariduse Ühenduse eelkäija, Räpina Rahvahariduse Seltsi 112. aastapäevale.

Eesti Vabariigi esimesel iseseisvuse perioodil anti välja 14 „Maa sool" tiitlit. Räpina Vabahariduse Ühenduse projekt „Maa sool" algatati taas Räpina Vabahariduse Ühenduse poolt 1995. aastal, millal anti välja esimesed „Maa sool" tiitlid.

Esimesteks „Maa sool" tiitli omanikeks said Rafael Kinsigo ja Tooni Kütt. Esimene kultuurisuunalise tegevuse eest ja teine haridussuunalise tegevuse eest. Tiitlid anti üle Räpina päevadel. Lisaks on tiitliga „Maa sool" pärjatud Mati Kirotar, Helge Tootsman, Valve Peebu, Ulve Kangro, Külliki Arjokesse, Jaan Kivistik, Karl Songi ja Aino Mähar, Vaike Kivistik ja Eva Sala, Marika Klimberg-Hyötyläinen ja Malle Terepson-Madisson.

Käesoleva aasta „Maa sool" konkursi laureaadid kuulutatakse välja Hea kodu päevade kontsert-aktusel, 26. mail 2017.

„Maa sool" tiitlid antakse ka seekord kahele inimesele, esimene silmapaistva kultuurialase tegevuse arendamise eest Räpina vallas ning teine silmapaistva haridusalase tegevuse eest Räpina vallas ajavahemikus 2013–2016.

Kandidaatide esitamine konkursile „Maa sool" toimub kuni 1.maini 2017. Kandidaate saavad esitada kultuurikollektiivid, koolid, seltsid, MTÜ-d ja inimeste grupid (kollektiivide liikmed ja koolitustest osavõtjad). Esildisi oodatakse kirjalikult Räpina Vabahariduse Ühenduse aadressil Pargi 28 Räpina 64505 või e-posti aadressil rapina.vhy@gmail.com.

„Maa sool" tiitli laureaadid selgitab välja seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuulub Räpina Vabahariduse Ühenduse juhatuse kolm liiget, Räpina vallavalitsuse haridus-ja kultuurispetsialist, Räpina Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees, Räpina Ühisgümnaasiumi direktor ja Räpina Aianduskooli direktor või nende asetäitjad.

Tiitliga „Maa sool" kaasneb stipendium SA-lt Räpina Kultuurkapital ja „Maa sool" tunnuskiri Räpina Vabahariduse Ühenduselt.

Tunnustagem inimesi, kes seda on väärt!
Ootame aktiivset kandidaatide esitamist! 

Räpina Vabahariduse Ühenduse juhatus