Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitamisega alustatakse lähinädalatel

Teisipäeval, 11. aprillil, toimus esimene koosolek, kus laua ümber istusid Räpina valla projektimeeskonna liikmed, ehitustööde omanikujärelevalve ning ehitaja esindajad. Kokku lepiti erinevates seadusega reguleeritud tegevustes ning tutvuti ehitaja poolt esitatud esialgse ajakavaga. Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitamise ettevalmistamistöödega alustatakse pärast ülestõusmispühasid. Ehitamisega on esialgse ajakava järgi planeeritud alustada maikuus.

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee ehitatakse Räpina Vabaduse tänava ja Tartu mnt ristmikust Köstrimäe tee ristini, et tagada ohutu juurdepääs keskusesse Räpina põhjapoolsest linnaosast ja küladest. Ehitustööde käigus rajatakse 2,064 km pikkune asulasiseselt valgustatud kergliiklustee, mis jääb eraldusribaga eraldatuna riigimaantee, Räpina-Rasina tee nr 18186, kõrvale. Lõigul 0,035-0,230 km (kuni Pääsu tänavani) kulgeb kergliiklustee mõlemal pool teed ja lõigul 0,230-1,915 km vasakul pool teed. Asfaltbetoonkattega kergliiklustee rajatakse asulasiseselt laiusega 2-2,5 m ning asulaväliselt laiusega 2,5-3 m. Tänavavalgustus rajatakse paralleelselt kergliiklusteega ühele poole riigimaanteed kuni Räpina linna piirini. Kergliiklustee kõrvale rajatakse 4 taskut koos pinkide ja prügikastidega. Kergliiklustee ehitusprojekti koostas ettevõte OÜ Palmpro ning ehitusprojekti ekspertiisi teostas OÜ Reaalprojekt.

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajamiseks kuulutati välja riigihange Riigihangete registris  23.12.2016. a. Määratud tähtajaks 30.01.2017. a esitati kaheksa pakkumust. Edukaks tunnistati OÜ Aigren pakkumus maksumusega 466 799,99 eurot.  Ehitustööde omanikujärelevalve leidmiseks kuulutati 14.02.2017. a välja Riigihangete registris lihthange, tähtajaga 21.02.2017. Pakkumuse esitas 5 ettevõtjat, milledest tunnistati kvalifitseerimistingimustele vastavaks neli. Edukaks tunnistati TarindiProf OÜ pakkumus maksumusega 3720 eurot. Lepingud ehitustööde teostajaga kui ka omanikujärelevalve teostajaga on sõlmitud, mis tähendab, et sagimist Vabaduse tänaval ja Köstrimäe külas võib märgata juba lähipäevadel. Lepingujärgne ehitustööde lõppkuupäev on 31.08.2017.

Ehitustööde tsoonis paiknevatele kinnistutele tagatakse juurdepääs sõiduautoga töövälisel ajal, puhkepäevadel ja riigipühadel.

Räpina-Köstrimäe kergliiklustee rajatakse siseriikliku regionaalarengu programmi „Kergliiklusteede toetusskeem" toel, mille rakendusüksuseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).