Uudised ja teated

« Tagasi

Lintes lammutatakse Tammistu tee 12 kortermaja

Lintes aadressil Tammistu tee 12 asuv kortermaja on aastaid kasutusest väljas olnud. Sellest  tingituna on hoone muutunud ohtlikuks ning ümbruskonda risustavaks. Räpina Vallavalitsus otsustas hoone lammutada Sihtasutuse KredEx meetme „Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või  hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamine" toel, mille toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Vastavasisulise rahastustaotluse esitas vald SA KredExile 16.03.2017. Kuna toetuse andmise tingimused lubasid töödega alustada kohe pärast KredExile taotluse esitamist, alustas hanke võitnud ettevõte, Mantrum OÜ, lammutustöödega juba järgmisel päeval.

Tööde käigus lammutatakse täielikult kortermaja maapealsed ning maa-alused osad. Esmalt puhastatakse hoone sisustusest, tehnosüsteemidest (san. tehnika seadmed, torustikud, küttekehad jms) ning sinna kogunenud prügist. Seejärel lammutatakse ja eemaldatakse hoonest viimistluskihid – seina- ja põrandakatted, uksed, aknad, laudpõrandad jms. Kõige viimasena lammutatakse hoone kandekonstruktsioonid. Kogu mineraalne ehitusmaterjal purustatakse, millest osa kasutatakse hoone süvendi täitmiseks, ülejäänu viib ettevõte minema. Pärast lammutustööde lõppu krunt tasandatakse, kaetakse pinnasega ning teostatakse murukülv. Kortermaja kõrval olevad puud säilitatakse. Muru rajamine on planeeritud teostada vastavalt ilmastikuoludele aprilli- või maikuus. Tööde üleandmise lõppkuupäev on 30. mai 2017.

Linte Tammistu tee 12 kortermaja lammutamisega seotud tööde kogumaksumuseks on 11 861,40 eurot. SA KredExilt on taotletud toetust summas 8302,98 eurot.