Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Ühinemas on Meeksi, Räpina ja Veriora vallad

Mikitamäe ja Värska vallavolikogud ei võtnud oma 22.12.2016 istungil vastu ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise otsust. Meeksi, Räpina ja Veriora valdade soov on ühinemismenetlus lõpetada vastavalt haldusreformi seadusele hiljemalt 31.12.2016.  

Ühinemislepingu kinnitamiseks toimuvad erakorralised volikogude istungid ühinemislepingu piduliku allkirjastamisega 28.12.2016 kell 14:00 Viluste Põhikoolis.

Ühinemisleping
Seletuskiri
Kaart
Investeeringute kava 2018-2021
Juhtimisstruktuur
Majandusaasta aruanded
Veriora 
Räpina
Meeksi
Ettepanekute õiend