Uudised ja teated

« Tagasi

Oskar Tuvik nimetati Räpina valla aukodanikuks

Laupäeval, 19. novembril toimunud Räpina valla aastapäevapeol anti Oskar Tuvikule üle Räpina valla aukodaniku tiitel. Nüüdsest kannab Räpina vallas aukodaniku nimetust kaks väärikat kodanikku – Ülo Zirnask ja Oskar Tuvik.

Vastselt aukodanikuks nimetatud Oskar Tuvik töötas aastail 1966–2002 Räpina Ühisgümnaasiumi direktorina, aastail 1999–2002 oli Oskar Tuvik Räpina Linnavolikogu esimees ning aastatel 2002–2005 Räpina Vallavolikogu esimees, aastail 2005–2009 jätkas hr Tuvik tööd volikogu liikmena ning haridus- ja kultuurkomisjoni esimehena. Tema töö koolidirektorina ei piirdunud vaid õppetöö korraldamisega, ta võitles väsimatult ka Räpina valla hea käekäigu eest. Tema teeneks võib suuresti pidada ka Räpina Muusikakooli avamist ning Põlva Spordikooli treeningrühmade tegutsemist koolis, kui Räpinas veel oma spordikooli ei olnud. Oskar Tuviku teeneks on ka Räpina Ühisgümnaasiumi juurdeehituse valmimine ning staadioni rajamine.

2002. aastal omistati Oskar Tuvikule Põlvamaa aasta õpetaja tiitel. 2003. aastal pälvis ta kohaliku hariduselu edendajana Valgetähe V klassi teenetemärgi. 2005. aastal omistas Põlva maavanem Oskar Tuvikule elutööpreemia ning sellega kaasneva Põlvamaa Vapimärgi autasu. 2013. aastal omistati Oskar Tuvikule Räpina Ühisgümnaasiumi 100. aastapäeva puhul ka Räpina valla kuldmärk.

Oskar Tuvik on lisaks muule olnud aastaid seotud ka Eesti Looduskaitse Seltsi tegevusega. Ta on laia silmaringiga elukestev õppija ja areneja ning tõeline Räpina patrioot. Oskar Tuvik nimetati Räpina valla aukodanikuks Räpina Vallavolikogu 16.11.2016 otsusega nr 65.

Lisaks aukodaniku tiitli üleandmisele, jagati Räpina valla aastapäevale pühendatud aktusel ka üks kuld- ning kaks hõbemärki.

Räpina valla kuldmärgi pälvis Räpina valla kauaaegne edukas ettevõtja Villu Kinks, kelle teened Räpina valla ettevõtluse arendamisel ning haridus- ja kultuurielu edendajana on ulatuslikud. Villu Kinksile omistati Räpina valla kuldmärk Räpina Vallavolikogu 16.11.2016 otsusega nr 62.

Räpina valla hõbemärgi sai 40-aastase pedagoogistaažiga viimase veerandsajandi jooksul Räpina Muusikakooli direktori ja õpetajana töötanud Marika Klimberg-Hyötyläinen. Hõbemärgi kavaler pr Klimberg-Hyötyläinen on lisaks edukale muusikakooli juhtimisele aktiivne ka Räpina valla haridus- ja kultuurielu edendamisel. Tänavu pärjati Räpina Muusikakool ka Põlvamaa aasta huvikooli tiitliga. Marika Klimberg-Hyötyläisele omistati Räpina valla hõbemärk Räpina Vallavolikogu 16.11.2016 otsusega nr 64.

Räpina valla hõbemärgi pälvis pikka aega Räpina haigla üldkirurgina töötanud dr Stepan Sahnjuk. Tänu dr Sahnjukile on Räpinas olnud võimalik vältimatu abi osutamine, üldkirurgiliste probleemide lahendamine, mitmed diagnostilised uuringud (ultraheli, endoskoopia, traumade röntgendiagnostika). Stepan Sahnjukile omistati Räpina valla hõbemärk Räpina Vallavolikogu 16.11.2016 otsusega nr 63.

Lisaks austavate märkide jagamisele, tänati aastapäeval tänukirja andmisega ka viimase 25 aasta vältel tegutsenud Räpina volikogude esimehi. Teenete eest Räpina volikogu esimehena tänati järgmisi isikuid: Väino Kivioja (Räpina Vallavolikogu esimees aastail 1993–2002), Teet Helm (Räpina Linnavolikogu esimees aastail 1993–1998), Kalev Männiste (Räpina Linnavolikogu esimees aastail 1998–1999), Oskar Tuvik (Räpina Linnavolikogu esimees aastail 1999–2002 ning Räpina Vallavolikogu esimees aastail 2002–2005), Tiit Kala (Räpina Vallavolikogu esimees aastatel 2005–2009), Kaido Palu (Räpina Vallavolikogu esimees aastail 2009–2016).

Räpina loomemaja programmijuhi ning kunstniku Maiu Varese kujundatud puidust tänutahvel anti üle Räpina linna- või vallajuhina Räpina valla arengu eestvedamisel hindamatu panuse andnud inimestele: Inge Hirmo (Räpina vallavanem aastail 1993–2005), Meelis Mälberg (Räpina linnapea aastail 1998–2002), Teet Helm (Räpina vallavanem aastail 2005–2016). Vaikusehetkega mälestati meie seast nüüdseks lahkunud, aastail 1993–1998 Räpina linnapea ametit pidanud hr Vello Ootsingut.

Iga Räpina valla elanik võib olla uhke ja tänulik nii ülal nimetatud isikute kui ka paljude teiste tublide inimeste teenete eest.

 

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja kultuurispetisalist