Uudised ja teated

« Tagasi

Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas

Hasartmängumaksu toetused sotsiaalvaldkonnas: väikeprojektide taotlusvoor on avatud 01.05.-15.05.2019

Seni hasartmängumaksu nõukogu kaudu makstud toetuste asemel valib sotsiaalministeerium edaspidi kuni neljaks aastaks strateegilised partnerid, kes saavad püsiva lepinguga tegevustoetuse. Lisaks hakkab ministeeriumi seatud prioriteetide saavutamiseks neli korda aastas toimuma väikeprojektide taotlusvoor, mille korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Väikeprojekte hakkab hindama Riigi Tugiteenuste Keskus, strateegilise partnerluse taotlusi hindab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Tingimused on välja toodud Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkirja „Hasartmängumaksu laekumistest toetuse andmise tingimused ja kord" ja selle seletuskirjas.

Toetuse suurus ühe väikeprojekti kohta on maksimaalselt 10 000 eurot ning strateegilise partnerluse projekti kohta vähemalt 10 000 eurot.

Taotlused palume esitada e-toetuskeskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee/  kaudu taotlusvooru käigus. 

2019. aasta väikeprojektide taotlusvoorud toimuvad veel 01.08.-15.08.2019 ja 01.11.-15.11.2019. Iga taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot.

Taotleda saavad: mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud.​

Eesmärk: Toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.

Täpsem info: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused

Ingrid Joosep,

arendusspetsialist