Omavalitsuste ühinemine

Vestluskoht

Ühinemisläbirääkimised sotsiaalmeedias 

Räpina vallavolikogu algatatud ühinemiskõnelustel osalevad esindajad järgmistest omavalitsustest:

Vallavolikogude poolt määratud esindajatest moodustati juhtkomisjon, kelle ülesandeks on läbirääkimiste eesmärkide ja ülesannete püstitamine ning üldise tööjaotuse korraldamine. Moodustati 4 teemakomisjoni: kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon; finants- ja majanduskomisjon; hariduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.

Ühinemisega seotud informatsiooni saab küsida koordinaatorilt Jaana Veskimeister, mob: 5698 3956, e-post: jaana.veskimeister@rapina.ee

____________________________________________________________________

Räpina valla ühinemisläbirääkimiste koordineerimist toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

Projekt nr EU49788 "Räpina, Mooste, Värska, Veriora, Ahja, Mikitamäe, Orava, Meeksi, Piirisaare valdade ühinemise koordineerimine" rahastatakse ESF meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. 

 

 

 

Meeksi, Räpina ja Veriora vallad kinnitasid ühinemislepingu

28.12.2016

Meeksi, Räpina ja Veriora vallad kinnitasid 28.12.2016 Viluste Põhikoolis toimunud ühisvolikogu tulemusena ühehäälselt ühinemislepingu. Uus omavalitsus tekib pärast 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi. Valdade ühinemisel tekib uus Räp...  Loe edasi »