Räpina Vallavalitsus ootab ettepanekuid silmapaistvate kodanike ja kollektiivide tunnustamiseks

14.02.19

Räpina Vallavalitsus ootab 15. detsembrini ettepanekuid käesoleval aastal oma tegude ja ettevõtmistega silma paistnud inimeste ja kollektiivide tunnustamiseks. Ettepanekud vaatab üle ning otsuse teeb 11-liikmeline hindamiskomisjon. Preemiate andmise tseremoonia toimub pidulikul vastuvõtul jaanuarikuus.

Preemiate kategooriad

Välja antakse kuni kaheksa preemiat neljas valdkonnas. Väljaantav preemia on rahaline ning sellele lisandub nimeline meene.

Ettevõtja preemia antakse Räpina vallas tegutsevale füüsilisest isikust ettevõtjale või vallas registreeritud või tegutsevale ettevõttele väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse edendamisel, kusjuures ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat, ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgasid ning ettevõttes peab töötama alaliselt vähemalt kaks töötajat.

Kodanikualgatuse preemia antakse väljapaistva kohalikku elu edendava kodanikualgatusliku tegevuse eest Räpina vallas tegutsevale isikule, seltsingule või mittetulundusühingule, kes on käesoleval aastal korda saatnud vähemalt ühe laialdast tähelepanu pälvinud ürituse või kodanikuaktsiooni.

Haridus- ja noorsootöö preemiaid antakse välja kolm:

  • noore preemia (kuni 26-aastased);
  • täiskasvanu preemia;
  • kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega hariduse ja/või noorsootöö valdkonnas.

Kultuuri- ja spordipreemiaid antakse välja kolm:

  • noore preemia (kuni 26-aastased);
  • täiskasvanu preemia;
  • kollektiivi preemia.

Preemia kandidaadiks esitatav isik või kollektiiv peab olema käesoleval aastal silma paistnud oma aktiivse tegevuse või saavutustega kultuuri- ja/või spordivaldkonnas.

Ettepanekuid tunnustamiseks oodatakse digitaalselt allkirjastatuna 15. detsembrini (k. a) e-posti aadressil vald@rapina.ee või käsitsi allkirjastatuna Räpina Vallavalitsuses aadressil Kooli 1 Räpina 64504.

Ettepanek peab sisaldama järgmist infot: kandidaadi nimi ja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber), mis kategoorias kandidaati tunnustatakse ning lühike selgitus kandidaadi saavutustest selles valdkonnas lõppeval aastal.

Alus: Räpina Vallavolikogu 21.11.2018 määrus nr 34 „Räpina valla preemiate andmise kord"

Toimetaja: ANU-CRISTINE TOKKO

Märka ja tunnusta 2017

Räpina Vallavalitsus ootab kaasabi ja ettepanekuid, leidmaks väärilised nominendid Räpina valla hõbedastele tänumärkidele. Reedel, 26. jaanuaril Räpina Aianduskooli saalis toimuval Räpina valla tänuõhtul „Märka ja tunnusta 2017" tunnustame ja tõstame esile just 2017. aastal valla elu edendamisel erinevates valdkondades silma paistnud isikuid või kollektiive, samuti organisatsioone või ettevõtteid, kelle tegevus või selle tulemus on väärt tunnustamist.

Palume Teil esitada nominendid etteantud vormil, mille leiate Räpina valla kodulehelt või Räpina Vallavalitsuse kantseleist hiljemalt esmaspäevaks, 08. jaanuariks 2018.

Esile tõstetav tegu, saavutus või tulemus peab olema aset leidnud või lõpule viidud lõppeval 2017. aastal.

Taotluses palume ära tuua nominendi nime, näidata ära tegu, saavutus või tulemus, mille alusel nominent esitatakse. Taotlus peab olema varustatud ka nominendi esitaja nime ja kontaktandmetega. Anonüümseid esildisi ei arvestata.

Nominente hindab laiapõhjaline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad erinevate eluvaldkondade esindajad ning valla erinevate piirkondade külade esindajad. Hindama ei kutsuta nominente ega nominentide esitajaid.

Taotlusi ootame aadressile vald@rapina.ee või Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.

Räpina Vallavalitsus