Teed ja tänavad

13.03.14
Räpina vallas on riigimaanteid 153,8 km sh. tugimaanteid 29,1 km ja kõrvalmaanteid 124,7 km. Vallavolikogu otsuse alusel kohaliku liikluse korraldamiseks
Tänavaid ning jalg- ja jalgrattateid on Räpina vallas kokku 29,8 km sh. Räpina linnas 18,4 km tänavaid  ja 6,8 km kõnniteid, Võõpsu alevikus 4,6 km tänavaid.
Metsateid, mis paiknevad riigimetsa maadel ja on valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee, on vallas 53 km. Kokku on vallas 427,7 km teid.
 
Räpina valla kohalike teede nimekiri on määratud vallavolikogu poolt.
Räpina valla kohalike teede nimekirja määramine.