Lumelükkamine

1.02.18

Räpina valla teede talihooldust 2018 a talvel teostab AS Revekor.

AS Revekor teenindab alljärgnevaid piirkondi

 • Räpina linna tänavad, jalg- ja jalgrattateed, parklad, platsid ja ülekäigurajad, Ristipalo ja Liivamäe kalmistu parklad ja Ristipalo kalmistu peateed, Köstrimäelt Võõpsusse viiv jalg- ja jalgrattatee.
 • Räpina linna ümbruse põhjapiirkond (Köstrimäe, Raadama ja Tooste külad)
 • Räpina linna ümbruse lõunapiirkond (Sillapää, Nulga ,Sülgoja, Rahumäe, Suure-Veerksu, Toolamaa külad).
 • Linte piirkond (Naha, Kõnnu, Mägiotsa, Linte ja Meelva külad).
 • Ruusa piirkond (Ruusa, Võiardi, Pindi, Pääsna ja Tsirksi külad).
 • Leevaku piirkod (Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Leevaku ja Võuküla külad).
 • Võõpsu piirkond (Raigla ja Ristipalo külad ning Võõpsu alevik).
 • Männisalu piirkond.
 • Vändramaa piirkond.
 • Soohara piirkond.
 • Leevi piirkond. 
   
 • Kontakttelefon 510 8317

Lumetõrjet tehakse avalikel teedel ja avalikuks kasutamiseks tunnistatud erateedel.

Samuti  osutatakse lumetõrje teenust vallas asuvatele erateedele, mis jäävad hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana. Teenuse saamise õigus on kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht rahvastikuregistris on registreeritud sellele kinnistule.

Räpina Vallavolikogu on vastu võtnud määruse, mis reguleerib erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise korda.

Räpina valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

NB! Palume elamute ja talude sissesõiduteed tähistada (nt punase lindiga või helkuriga pikem tokk). Samas soovitame ka tähistada lume sisse jäävad puud, põõsad, kaevud, aiad jms, et lumelükkamisega neid ei kahjustataks.

Samuti tuleb eemaldada teede kohalt ning lähedusest segavad oksad ja võsa, mis kahjustavad masinaid. Töid teostavad traktorid on üsna kõrged ning rippuvad ja madalad puuoksad ei võimalda lumelükkamist.

Lume lükkamine hoovidest või õuealadelt ei kuulu valla poolt tellitud lepinguliste tööde hulka.