Talihooldus

26.04.23

 

 

 

Räpina valla territooriumil teostab lumetõrjetöid AS Revekor. Lumetõrjet teostatakse peale avalike teede ka erateedel, mis viivad rahvastikuregistri andmetel alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni. Tasuta lumetõrjet ei teostata kui (huvitatud isik) kinnistu omanik on esitanud sellekohase avalduse sooviga nimetatud kinnistul mitte teostada lumetõrjetöid.

 

Lumetõrjet alustatakse hiljemalt 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 10 cm.

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta, siis palun tähistage oma sissesõiduteed ja ka kõikvõimalikud takistused (väiksemad puud või põõsad, kivid, piiripostid jms) arusaadavalt ja nähtavalt.

 

Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt üks meeter tee servast ja nelja meetri kõrguselt. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

 

Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk, sissesõitu keelav liiklusmärk või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt "eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või katta märgid ajutiselt näiteks kilekotiga, et teostataks lumelükkamist.

 

Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

 

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt.

 

Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume sellest kindlasti teada anda Räpina valla taristuspetsialistile Rainis Operile telefonil 506 9661 või otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.

 

Räpina valla teede ja tänavate talihooldus 2022 – 2023 tööde teostajate kontaktid

 

Piirkond

Tööde teostaja

Esindaja/Kontakt

1 OSA: Räpina linn

AS Revekor

Ülo Tuuling

revekor@revekor.ee

 tel 5048464

2 OSA: Räpina linna ümbruse põhjapiirkond

AS Revekor

Ülo Tuuling

revekor@revekor.ee

 tel 5048464

3 OSA: Räpina linna ümbruse lõunapiirkond

OÜ Gonda

Aivar Härm

aivar.harm@mail.ee

tel 5018455

4 OSA: Linte piirkond

AS Revekor

Ülo Tuuling

revekor@revekor.ee

 tel 5048464

5 OSA: Ruusa piirkond

Mälbergi Jõekääru talu FIE

Agu Mälberg

leamalberg@hot.ee

tel 5272323

6 OSA: Leevaku piirkond

Mälbergi Jõekääru talu FIE

Agu Mälberg

leamalberg@hot.ee

tel 5272323

7 OSA: Võõpsu piirkond

AS Revekor

Ülo Tuuling

revekor@revekor.ee

 tel 5048464

8 OSA: Männisalu piirkond

Istmar Salf Vanka Talu FIE

Istmar Salf

 helisalf@gmail.com

tel 5158858

9 OSA: Vändramaa piirkond

Niitsiku Agro OÜ

Sander Kannel sander.kannel@gmail.com

tel 53888897

10 OSA: Soohara piirkond

Niitsiku Agro OÜ

Sander Kannel sander.kannel@gmail.com

tel 53888897

11 OSA: Leevi piirkond

Paali Seemnekeskus OÜ

Erik Paalman paaliseemnekeskus@gmail.com

tel 5108729

12 OSA: Mehikoorma piirkond

Empreste OÜ

Margus Narusing

empreste@hot.ee

tel 5235915

13 OSA: Meeksi piirkond

Clahel OÜ

Claid Sakson

claid.sakson@gmail.com

tel 5026661

14 OSA: Aravu, Haavametsa, Sikakurmu piirkond

Clahel OÜ

Claid Sakson

claid.sakson@gmail.com

tel 5026661

 

15 OSA: Jõepera, Parapalu piirkond

Raivo Põhjala FIE

Raivo Põhjala

raivo.pohjala@mail.ee

tel 5117104

16 OSA: Meerapalu piirkond

Raigrod OÜ

Rain Vares

rainvares@hot.ee

tel 5098649